Deinze is opnieuw een ‘stad tegen zinloos geweld’

Deinze is opnieuw een ‘stad tegen zinloos geweld’

Op 14 mei 2013 ondertekende schepen van welzijn Trees Van Hove opnieuw het charter tegen zinloos geweld in naam van stad Deinze. Dit is een bevestiging van de gemaakte keuze in 2007. Toen ondertekende de stad het charter van de vzw zinloos geweld, waarmee ze zich officieel ‘stad tegen zinloos geweld’ mocht noemen. Sinds 2007 voegt Deinze dan ook de daad bij het woord en maakt ze op verschillende manieren haar standpunt tegen zinloos geweld kenbaar.

Acties tegen zinloos geweld

In april 2008 werd de ‘geweldige’ cartoontentoonstelling ’Zinloos geweld, teken(ingen) des tijds’ naar het Museum van Deinze en de Leiestreek gebracht. In datzelfde jaar stak de stad in samenwerking met vtbKultuur Deinze haar schouders onder de benefietavond en comedymarathon in Gent ten voordele van de vzw zinloos geweld.
In 2009 organiseerde de stad de voordracht ‘De invloed van voeding op gedrag en leerproblemen bij kinderen’, over het verband tussen voeding en gedrag, de nefaste invloed van suiker, goede en slechte vetten en kwaliteitsvolle voeding. In 2010 kwam de wensenhutvlinder naar de speelstraat in Deinze. Iedereen kon er zijn wensen voor een geweldloze, positieve samenleving, stad, straat, school, … opschrijven. De hut werd opgebouwd uit grote en kleine mensenwensen, voor een betere en positievere leefwereld.
In 2011 en 2012 nam de stad Deinze telkens actief deel aan de bowlingnamiddagen ten voordele van vzw zinloos geweld. Met een ploegje samengesteld uit stadspersoneel en sympathisanten werden al heel wat kegels omver gegooid. De vlinder Mariposa, een jongleur op stelten als symbool tegen zinloos geweld, mocht in 2012 haar vleugels openslaan op het eerste Kidsfest, georganiseerd door de stedelijke jeugddienst in Deinze. Ook tijdens de middagstop van de 1000 km van Kom op tegen kanker aan de Brielpoort op zaterdag 11 mei 2013 was de Mariposa aanwezig.

In Deinze wordt er bovendien heel wat afgeknuffeld. Sinds enkele jaren deelt schepen van welzijn Trees Van Hove knuffels uit op de nationale knuffelactiedag. Samen met de paashaas worden kindjes die op vakantiekamp komen in Deinze geknuffeld tegen zinloos geweld.
Aan alle gemeenschapszalen van de stad, het stedelijk sportcentrum Palaestra, het jeugdcentrum Brieljant en aan de bibliotheek kan je bovendien vlindertegels en affiches als symbool tegen zinloos geweld vinden.

Blijven sensibiliseren om welzijn te verhogen
Deinze is er van overtuigd dat sensibiliseren tegen zinloos geweld en onverdraagzaamheid het welzijn van de Deinse bevolking in het algemeen, en van de jeugd in het bijzonder ten goede komt. Daarom besliste het college van burgemeester en schepenen om dit jaar opnieuw het charter tegen zinloos geweld te ondertekenen en zich actief te blijven inzetten tegen zinloos geweld en onverdraagzaamheid. Met de ondertekening wenst de stad ook haar waardering en erkenning van de vzw zinloos geweld duidelijk te maken en hen verder te steunen in de organisatie van allerlei acties die het bewustzijn bij jong en oud kunnen versterken.

De stad kocht bovendien het vlindernetspel aan voor de Deinse scholen, een informatief spel over cyberpesten en veilig internet, ontwikkeld door vzw zinloos geweld. Het spel werd op 14 mei 2013 officieel overhandigd aan de directies van de scholen door schepen van welzijn Trees Van Hove.
De stad is er namelijk overtuigd van dat de scholen reeds heel wat inspanningen leveren om pesten, (zinloos) geweld en onverdraagzaamheid bespreekbaar te maken en dat ze samen met de leerlingen werken aan een positieve en geweldige school en omgeving. Door hen dit spel te schenken wil de stad hen aanmoedigen dit in de toekomst verder te blijven doen.

Info: Dienst welzijn, Mouterijdreef 22, 9800 Deinze, Tel. 09 381 68 71

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...