De Deinzenaar geeft advies voor de toekomst van de stad

In het kader van de meerjarenplanning 2014-2019 voeren Stad Deinze en OCMW Deinze een omgevingsanalyse uit. Dat gebeurt door middel van burgerparticipatie, met als projectnaam ‘Als je ’t mij vraagt’. Een eerste fase van dit project, met name het verzamelen van informatie via een vragenlijst, is inmiddels achter de rug. De Deinzenaar liet van zich horen en reageerde massaal op de oproep van Stad Deinze en OCMW Deinze.

Markt Deinze

Markt Deinze

Begin december 2012 kregen welgeteld 4.937 Deinzenaars van 16 jaar of ouder een vragenlijst in de bus. Verschillende onderwerpen werden hierbij bevraagd: dienstverlening, vrije tijd, mobiliteit, natuur en milieu, welzijn, stadsontwikkeling en veiligheidszorg. Alles samen vulden 1.184 respondenten de vragenlijst in. Na controle van de sociodemografische parameters (geslacht, leeftijd, deelgemeente) bleken de antwoorden ook representatief te zijn voor de Deinse bevolking. In totaal vulden 55,8% vrouwen en 44,2% mannen de vragenlijst in.

Dienstverlening
Wat de dienstverlening betreft, blijkt een aantal Deinzenaars kritisch over de openingsuren van de stadsdiensten en de lange wachtrijen. Zo vindt 32,8% dat de stadsdiensten niet altijd vlot toegankelijk zijn wat openingsuren betreft, en geeft 31,1% aan dat er vaak lange wachtrijen zijn. Uit de rondvraag bleek duidelijk dat de Deinzenaar vragende partij is voor langere of andere openingstijden van bepaalde stadsdiensten en nood heeft aan meer privacy aan de loketten. Aspecten zoals klantvriendelijkheid, deskundigheid en kwaliteit van de dienstverlening scoren doorgaans goed.

We polsten eveneens naar de tevredenheid van de Deinzenaars over de digitale dienstverlening. 53,3% van de Deinzenaars zegt af en toe te surfen naar www.deinze.be. De informatie op deze site wordt eveneens positief beoordeeld (3,9/5). Op de vraag of men het e-loket van Deinze kent, antwoordt 77,3% negatief. Het e-loket is een online tool waar burgers allerlei officiële documenten van de dienst bevolking of burgerlijke stand kunnen opvragen.

Vrije tijd
Met de rondvraag wilden we ook een beter beeld krijgen van de vrijetijdsbesteding van de Deinzenaar. Wat blijkt? Tv-kijken blijkt zijn favoriete bezigheid te zijn, gevolgd door muziek beluisteren en familie of vrienden bezoeken.

Op het vlak van cultuur moet volgens de Deinzenaar in eerste instantie de infrastructuur aangepakt worden. 38,4% oordeelt immers dat Deinze over onvoldoende zalen beschikt voor het organiseren van culturele activiteiten. In tweede instantie moet er volgens hem werk gemaakt worden van het culturele aanbod en de communicatie.

Voor sport liggen de behoeften enigszins anders: een verbetering of aanpassing van de infrastructuur blijkt niet het eerste aandachtspunt te zijn van de Deinzenaar. Het aanbod daarentegen wel, gevolgd door communicatie. Infrastructuur komt hier pas op de derde plaats. Het merendeel van de Deinzenaars vindt dat de sportruimtes in Deinze comfortabel zijn ingericht.

Brielmeersen_DSC_3500

Vervolgens is 51% van de respondenten van oordeel dat er voor de jeugd voldoende te beleven valt en 60,8% meent dat er voldoende activiteiten en cursussen georganiseerd worden voor de senioren. Op de vraag of Deinze een aangename stad is om te winkelen, antwoordt 41,6% dat er op dit vlak nog wat werk aan de winkel is.

Mobiliteit
De wagen blijkt het favoriete vervoersmiddel van de Deinzenaar, op de voet gevolgd door de fiets. Hij vindt het hierbij belangrijk dat hij zijn verplaatsingen op een veilige en snelle manier kan doen en op eender welk tijdstip kan vertrekken. De Deinzenaar lijkt in de toekomst meer oog te zullen hebben voor elektrische vormen van verplaatsing, maar stelt zich wel nog vragen over de kostprijs en de faciliteiten.

Op het vlak van mobiliteit krijgt Deinze van haar inwoners 5,1/10 voor het onderhoud van de voetpaden en 4,5/10 voor de veiligheid van de fietspaden. Met een 3,6/10 laat de Deinzenaar zich negatief uit over het aanbod aan gratis parking. Het fietsroutenetwerk krijgt met 6,2/10 dan weer een positieve beoordeling. Deinzenaars blijken ook doorgaans sportieve lui te zijn: maar liefst 78,4% wil dat fietsen en wandelen in Deinze gestimuleerd worden. Kleine verbindingstrajecten voor fietsers en voetgangers staan op het verlanglijstje van een groot aantal respondenten.

Kortom, de Deinzenaar heeft duidelijk een uitgesproken positieve ingesteldheid wat fietsen, wandelen, openbaar vervoer en autoluwe zones betreft, maar geeft aan nog niet te weten hoe hij dit nu kan integreren in zijn eigen levensstijl.

Welzijn
Tewerkstelling zal de sociale uitdaging van de toekomst zijn, gevolgd door wonen voor senioren en thuiszorg. Als de Deinzenaar bevraagd wordt over welzijnsthema’s, stelt een relatief grote groep zich vaak neutraal op. Met een gemiddelde van 3,8/5 is de doorsnee-Deinzenaar de mening toegedaan dat er in Deinze altijd wel iets leuks te beleven valt voor kinderen. Voor de vakantiewerking krijgt Deinze 6,8/10 en voor de dagopvang van baby’s en peuters 6,1/10. Eenzelfde score (6,1/10) geeft men ook aan het vervoer van minder mobiele personen. 31% kaart aan dat er onvoldoende campagnes zijn in Deinze om een gezonde levenswijze te promoten.

Voorts is men ervan overtuigd dat OCMW Deinze een belangrijke bijdrage levert voor een beter menswaardig bestaan en dat het een kwaliteitsvolle maaltijdbedeling en poetshulp aanbiedt. Een betere communicatie over de verschillende cursussen in het dienstencentrum lijkt een aandachtspunt te zijn. Tot slot moet OCMW Deinze vooral inzetten op de begeleiding van gezinnen met schulden om zo de armoede gerichter aan te pakken. Daarnaast moet het ook verder inzetten op het voorzien van een primaire behoefte (de warme maaltijd aan huis) om zo een antwoord te bieden op de vergrijzing van de bevolking.

Natuur en milieu
Natuur en milieu liggen alle Deinzenaars nauw aan het hart. Voor groene beplanting geven de respondenten een algemeen cijfer van 6,4/10, maar tegelijkertijd benadrukken ze dat er in de stadskern of dorpskernen wel wat meer groen mag zijn. Over de huisvuilophaling (8,6/10) en het containerpark (7,5/10) blijken de bevraagden alvast erg tevreden. Wat de woonbuurt betreft, geven de bevraagden een score van 7,3/10 voor rust, 6,5/10 voor gezelligheid en 6,8/10 voor netheid. 81,6% voelt zich ook veilig in zijn of haar eigen buurt. Dat is enigszins frappant, want 54,1% is van mening dat de stad meer informatie moet verstrekken over inbraakpreventie en sommige Deinzenaars geven ook aan voorstander te zijn van camerabewaking en meer blauw op straat. 70,1% vertrouwt dan weer op de goede samenwerking van de verschillende hulpdiensten, maar slechts 20,8% is vertrouwd met de dienstverlening van de gemeenschapswachten.

Stadsontwikkeling
Tot slot wilde stad Deinze en OCMW Deinze ook weten wat de Deinzenaar vindt van de stadsontwikkeling. Draagt deze bij tot een beter imago? 81,4% oordeelt alvast van wel. Voor de opwaardering van de Leie geven de respondenten een score van 7,3/10, voor duurzaamheid 6,3/10 en voor communicatie over stadsontwikkeling 6,1/10. Een grote groep zou het leuk vinden, mocht Deinze een nog ruimer aanbod aan winkels hebben. Met 3,1/5 is nog niet iedereen ervan overtuigd dat het gezellig kuieren is in Deinze. 56,3% is trots op Deinze en 60,8% vindt het aangenaam vertoeven in parken zoals het Kaandelpark en het Martinuspark. Bovendien oordeelt 73,5% dat de Markt een centrale ontmoetingsplaats is voor tal van activiteiten en evenementen. De Deinzenaar beoordeelt het overleg met de bevolking over de stadsontwikkeling eerder kritisch (5,2/10).

Kortom, de Deinzenaars lieten massaal van zich horen en leverden waardevolle input. Inmiddels kwamen ook reeds verschillende mensen bijeen in creatieve focusgroepen. Tijdens deze bijeenkomsten werd dieper ingegaan op de resultaten van de bevraging. Momenteel zijn we volop bezig met het verwerken van deze nieuwe data.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...