Scholencampus Erasmus Deinze ontwikkelt mobiliteitsplan samen met stadsbestuur

Scholencampus Erasmus Deinze aan de Volhardingslaan, verkocht 2.000m2 aan stad Deinze. Door deze verkoop zijn vele mogelijkheden gecreëerd op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid , zowel voor de inwoners van de stad als voor de leerlingen van de school.

Historiek
Onder impuls van gemeenteraadslid Yannic Demeyer, zijn in de zomer van 2012 alle partners rond de tafel gebracht. ‘Mobiliteitskwesties zijn altijd complex en vragen veel overleg met verschillende partners. Gezien de lopende plannen – het mobiliteitsplan Station Deinze, een algemeen mobiliteitsplan, de herinrichting van het kruispunt Gaversesteenweg/Volhardingslaan en de privé-initiatieven op de site Colle en de site Alleene, leek het me evident dat alle betrokkenen zouden overleggen. Daarom zijn toen gesprekken gestart met de burgemeester, Tony De Neve als schepen van het station, de schooldirecties Valerie Verstraeten en Isabelle Janssens, algemeen directeur Daniël De Coninck en Maxwan, het bureau belast met het masterplan voor het station. We zijn nu een jaar en een tiental overlegmomenten later en nu zijn de plannen concreet’.

Yannic-Demeyer

Plannen
De verkoop creëert diverse mogelijkheden, zowel in functie van ontsluiting en verkeersveiligheid rond de school als in functie van de algemene mobiliteit rond het station.
(de NMBS-parking krijgt door het rechttrekken van de oppervlakte een bijkomende capaciteit van 100 auto’s. Door de uitbreiding kan er ook een fietspad komen langs de verhoogde spoorwegberm en zal de Landweg naast het Erasmus Atheneum openbaar worden. Er zal een fiets- en wandelpad komen die de parking met de Volhardingslaan zal verbinden)

Scholencampus Erasmus Deinze en mobiliteitsplannen
Met de verkoop dient de scholencampus niet alleen het algemeen belang, meldt Yannic Demeyer. ‘Gedurende de overlegperiode zijn heel wat ideeën en adviezen besproken in een constructieve sfeer. Dit maakt ook dat de directie vastberaden is om deze opportuniteit aan te grijpen om in de toekomst de school her in te richten en de ontsluiting te optimaliseren’.

Daniël De Coninck: ‘de scholencampus is ideaal gelegen voor vele jonge gezinnen. Dichtbij het station en vlakbij grote woonkernen met veel ruimte op het terrein zelf. Het doel is om de ingang aan de Volhardingslaan te behouden, maar om bijkomend een volwaardige ingang te creëren aan de kant station, langs de Gaversesteenweg.

Valerie Verstraeten vult aan: ‘de gesprekken met de stad en het bureau Maxwan zijn dermate goed verlopen, dat we reeds een concreet uitgetekend plan hebben voor de toegang en de herinrichting van de school aan de kant van het station. De stad zal nog dit jaar de parking uitbreiden en herinrichten en de omheining en het grote hekken aan de achterkant van de school plaatsen. Ook het fiets- en wandelpad zijn nog plannen voor dit jaar. Deze ingrepen betekenen voor de school heel veel. Leerlingen van de basisschool en scholieren van de secundaire school zullen via deze weg op korte termijn, vanaf 2014, makkelijker en veiliger de school kunnen bereiken. Op langere termijn zal ook het schoolterrein zelf heringericht worden en zal de toegangsweg langs de Gaversesteenweg een volwaardige 2de toegangsweg (Volhardingslaan blijft) worden. Zodoende zullen ook naast de fietsende scholieren, jonge kinderen voor de kinderopvang of kleuterschool op het schoolterrein kunnen worden afgezet. De plannen voor de herinrichting liggen klaar en we maken ons sterk dat dit over een 3 tot 4 jaar ook gerealiseerd moet zijn.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...