Budgetwijziging 2013 stad Deinze goedgekeurd door gemeenteraad

De budgetwijziging 2013 van de stad Deinze werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 23 oktober 2013. Het budget blijft ook na deze wijziging in evenwicht.

Stadshuis Deinze DSC_3486

Op de gemeenteraad van woensdag 23 oktober 2013 werd de budgetwijziging van de stad Deinze goedgekeurd. Het budget van de stad blijft ook na de budgetwijziging in evenwicht. En dit zowel voor wat betreft het resultaat op kasbasis als wat betreft het structureel evenwichtscriterium, beter bekend als  de autofinancieringsmarge. Beide getallen zijn positief.

Het budget voorziet ontvangsten voor een bedrag van 14.257.242 euro door de opname van leningen. Deze fondsen zullen worden opgenomen op 31 december 2013 ter financiering van investeringen die op vandaag nog deel uitmaken van het gewijzigde budget van 2013, maar waarvan we nu al weten dat deze zullen verschoven worden in de tijd.

Het bedrag van deze  lening stemt bij benadering overeen met het bedrag van de investeringen die zullen verschoven worden naar 2014 of later.

Bij de invoering van de beleids- en beheerscyclus (BBC) werden pilootbesturen zoals Deinze vrijgesteld van de opmaak van een meerjarenplan. Door deze vrijstelling is het onmogelijk om geplande investeringen te verschuiven in de tijd.  Dit geeft het bestuur  2 opties. Ofwel het bedrag van de uitgestelde investeringen uit het budget 2013 halen, wat een vertekend beeld zou geven. Ofwel de uitgestelde investeringen laten staan in het budget 2013, wat een veel correcter beeld geeft van de financiën aangezien het wel degelijk de bedoeling is dat deze investeringen worden uitgevoerd.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...