Werken op de Karel Piquélaan zullen zonaal en in overleg met de handelaars verlopen

De nutsvoorzieningswerken op de Karel Piquélaan lopen ten einde.  Zodoende kan er op 4 november gestart worden met o.a. de aanleg van de nieuwe fietspaden in functie van het verhogen van de verkeersveiligheid.

Yannic-Demeyer-en-Bart-Van-Thuyne

Om de verkeershinder (over) leefbaar te maken voor de handelaars, vroeg gemeenteraadslid Yannic Demeyer aan coalitiepartner en schepen Bart Van Thuyne, nauw gezet te overleggen met de handelaars en gefaseerd te werken in kortere stukken.  Op 3 oktober was het zo ver.  Dan vond het overleg plaats met de handelaars, de stad en de aannemer Stadsbader in het stadhuis.

Goed nieuws alvast is alvast dat de vraag van Demeyer om zonaal te werken (en niet over de volledige lengte van de Karel Piquélaan) ingewilligd wordt. Uit de gesprekken van schepen Van Thuyne met de aannemer resulteerde het plan om  een eerste fase in te richten van de Karel Piquélaan tot aan de Filliersdreef rechts.  Deze werken zullen lopen van 4.11.2013 tot midden december.  De 2de fase, de werken aan de andere kan van de Filliersdreef terug tot aan het kruispunt Karel Piquélaan/Peter Benoit, zal dan lopen van de eerste week van januari tot midden februari.  Daarna starten vanaf de Filliersdreef nog 4 fasen op dezelfde manier.  Met deze methodiek beoogt de aannemer en het stadsbestuur zo kort mogelijke hinder  en efficiënt mogelijke werking voor de handelaars die voornamelijk geconcentreerd zitten op de Karel Piquélaan en voor de bewoners.  Er wordt gepoogd om alle werken rond te hebben tegen oktober/november 2014, maar de werken zijn uiteraard deels weersafhankelijk.

Op 23.10.2013 werd het Minder Hinder Protocol officieel  ondertekend.  Deze overeenkomst houdt ook in dat er naast het maandelijks overlegmoment, op continue basis gecommuniceerd zal worden tussen handelaars en stadsbestuur.  Voor de klanten van de handelaars zullen o.a. regelmatig flyers gemaakt worden met de stand van zaken van de werken.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...