Ouderraad Sint-Hendrik Petegem bezorgd over kinderopvang in Petegem

logo Ouderraad Sint-Hendrik PetegemIn aanloop naar de gemeenteraad van donderdag 27 maart ek. wil de ouderraad van het Sint Hendrik Petegem zijn bezorgdheid uiten tav. de veranderingen die op til zijn in de naschoolse kinderopvang.

Het is duidelijk dat de vraag naar buitenschoolse opvang in Petegem momenteel het aanbod ruim overstijgt.

De oplossing die het stadsbestuur voorstelt, namelijk de kinderen vanaf het 3de leerjaar niet meer toelaten in de IBO Brieltuin op de drukke dagen, vinden we een betreurswaardige keuze. Een keuze voor extra containers voor de oudere groep kinderen is vanuit ons standpunt als ouder een betere oplossing.

Ook het kwaliteitsverschil tussen de IBO en de binnenschoolse opvang blijft een heikel punt voor de ouders. We vinden dat alle kinderen in de binnenschoolse opvang evenveel kwaliteit verdienen als de kinderen in de IBO.
De binnenschoolse opvang moet het stellen met minder infrastructuur, grotere groepen kinderen per begeleider, minder geschoold personeel.

Naast bedenkingen over de kwaliteit, blijft het verschillende tarief- en betalingssysteem voor wrevel zorgen.
We vinden dat er ook in de binnenschoolse opvang een gezinstarief van toepassing zou moeten zijn, voor alle gebruikers.

De LOK-vergadering bracht wel communicatie op gang tussen de ouders en het stadsbestuur, maar uiteindelijk is er tot op heden niets veranderd aan het voorstel dat het stadsbesuur in eerste instantie deed.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...