Deinze zegt ‘neen’ tegen pesten

Stad Deinze geeft een belangrijk signaal tegen pesten. De stedelijke buitenschoolse kinderopvang De Brieltuin is al enkele jaren bewust en actief bezig om pesten bespreekbaar te maken en geen kans te geven. Op maandag 30 juni bouwden de begeleiders en kinderen van De Brieltuin samen een ‘Muur tegen pesten’. De muur werd gevormd door bakstenen waarop kinderen hun boodschap tegen pesten konden schrijven. Ook de vlindertegel, het symbool van vzw Zinloos Geweld ‘Tegen pesten en geweld’ kreeg een plaatsje aan Brielpunt, waar de kinderopvang is gehuisvest.

Stad Deinze neemt een duidelijk standpunt in tegen pesten. Door pesten bespreekbaar te maken en activiteiten te organiseren in de stedelijke kinderopvang en de dienst sociale zaken, wil het stadsbestuur deze boodschap verspreiden.

school-zonder-pesten

Het tijdschrift Klasse voerde onlangs een onderzoek naar pesten, waarbij ze de kinderen zelf aan het woord lieten. Maar liefst de helft van de tieners gaf aan af en toe gepest te worden. Eén op de zeven is zowel pester als slachtoffer. Pesters bleken trouwens vaak niet te beseffen dat ze iemand kwetsen met hun gedrag. Met andere woorden: de pesters onderschatten de impact van hun pesterijen en zien dus niet hoe slecht een slachtoffer zich voelt door hun acties. Bovendien is het voor hen ook niet duidelijk wat het verschil is tussen pesten en plagen. Tijdens het onderzoek gaven de kinderen ook aan dat ze meer aandacht willen voor pesten (bron: www.klasse.be).

Brieltuin heeft ‘de pest’ aan pesten
Gelukkig bestaan er organisaties en verenigingen zoals vzw Zinloos geweld – Tegen Pesten en Geweld, die de problematiek blijvend onder de aandacht brengen. Ook de jaarlijkse pestcampagnes op de scholen zoals de ‘Move tegen Pesten’ helpen daarbij. Stad Deinze is ervan overtuigd dat zij ook een belangrijk signaal kan geven. De stedelijke buitenschoolse kinderopvang De Brieltuin is al enkele jaren bewust en actief bezig om pesten bespreekbaar te maken en geen kans te geven. De Brieltuin heeft ‘de pest’ aan pesten!
De begeleiding van de kinderopvang is zeer alert voor signalen die ze (kunnen) opvangen van kinderen die te maken krijgen met pesten. Alle kindbegeleiders van de stedelijke diensten kinderopvang kregen de kans van de stad om dit jaar een vorming hierover te volgen. Er wordt getracht zeer kort op de bal te spelen, waarbij alle partijen (de pester én het slachtoffer) onmiddellijk worden aangesproken en/of opgevolgd. Ook de ouders worden hierbij betrokken. Indien nodig wordt doorverwezen naar bijvoorbeeld Opvoedingspunt of het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

De Brieltuin maakt pesten bespreekbaar op de kindvergaderingen, waar dit als thema wordt behandeld. De kinderen van de kinderopvang kregen ook reeds armbandjes met opschrift ‘pesten, daar doe ik niet aan mee’. Zo wordt de visie van De Brieltuin over pesten zichtbaar voor iedereen.
Begeleiders en kinderen van De Brieltuin bouwen samen ‘Muur tegen pesten’
De begeleiders van De Brieltuin hebben samen met de kinderen een groter project rond pesten opgezet: samen hebben ze een tijdlang gewerkt om een ‘Muur tegen pesten’ te bouwen. De muur werd opgebouwd uit bakstenen waarop de kinderen hun boodschap tegen pesten konden schrijven. Alle bakstenen samen vormen zo letterlijk een ‘Muur tegen pesten’.
Op maandag 30 juni bouwden de kinderen en de begeleiders van De Brieltuin hun Muur tegen pesten, zodat hun boodschap tegen pesten en geweld zichtbaar werd voor alle kinderen, ouders en bezoekers. Ook de vlindertegel, het symbool van vzw Zinloos Geweld ‘Tegen pesten en geweld’, kreeg een plaatsje aan Brielpunt, waar de kinderopvang is gehuisvest.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...