Duurste stukje van Deinze staat te koop

De voorbije jaren heeft GroenRood verschillende tussenkomsten gedaan en vragen gesteld rond de toekomst van het Huis Van Thuyne.  Dat de verkoop van dit huis nu geagendeerd staat, vinden ze bij GroenRood ongehoord.  Dit huis moet enkel en alleen verkocht worden om de financiële situatie van onze stad in evenwicht te houden!

Huis Van Thuyne

Laura Baets: “Ons voorstel om een adhoc commissie op te richten over de partijgrenzen heen om na te denken over de bestemming voor dit huis, werd negatief onthaald.  Daaropvolgend deden wij een voorstel om het huis in te richten als gemeenschapszaal, seniorenhuis en er een ruimte te voorzien voor protocollaire functies.  Ook dat voorstel kreeg geen gehoor bij de meerderheid.  Wij konden vorige maand dan ook al voorspellen dat de meerderheid het Huis Van Thuyne te koop wil aanbieden. Wij kunnen niet akkoord gaan met het feit dat het stadsbestuur in 2005 een gebouw aankoopt om het van de sloop te redden, en het 9 jaar later verkoopt om tot sloop over te gaan.”

Annick Verstraete: “Wij stellen ons grote vragen bij de verkoopprijs. Het huis werd in 2006 aangekocht met een oppervlakte van 2625m² tegen een prijs van €1.175.867, zijnde  €447,95 per m².  Bij deze prijs was de statige villa, die toen wel nog in goede staat was, inbegrepen.

Vandaag kiest de meerderheid ervoor om maar een deel van de tuin mee te verkopen, in totaal gaat het om een oppervlakte van 756m², tegen een prijs €1.663.200.  Dit is een prijs van €2.200 per m². Er wordt in het schattingsverslag al van uitgegaan dat het gebouw klaar is voor de sloop en het behoud van de voorgevel is de enige voorwaarde.

De ontvanger heeft ook een vergelijkend onderzoek gedaan, waaruit blijkt dat de stad op diezelfde Markt in 2012 een stuk grond van vergelijkbare oppervlakte (720m²) met gebouw (de Philo) tegen een prijs van €495.000 heeft aangekocht, dit is een prijs per m² van €687,5

In oktober 2014 beslist het stadsbestuur om voor een stuk grond op de Markt een minimale verkoopprijs vast te stellen van 2.200€ per m².  Deze waarde ligt 3,25 keer hoger dan de aankoopwaarde van de grond en gebouw waar nu café de Philo is.  Als wij deze grond zo duur te koop aanbieden is dat toch de deur openstellen voor een project dat maximale winst moet genereren, waarbij de enige optie nog handelspand en appartementen betreft. Wat kan daarvan de meerwaarde zijn voor de omgeving en het publieke karakter van de Markt?

De procedure tot verkoop is duidelijk gebaseerd op de realisatie van een project in Gent, namelijk de verkoop van de oude brandweerkazerne en de oude academie voor schone kunsten.  Mogelijks hebben de architecten Robbrecht en Daem i.s.m. Marie-José Van Hee,  die instonden voor het ontwerp van het project in Gent, en geen onbekenden zijn voor de Markt van Deinze,  hier inspiratie geboden.”

Dirk Stroobandt: “Wij zijn voorstander van een goed financieel beheer en beseffen dat politiek geen en/en verhaal is,  maar dat er keuzes moeten gemaakt worden.  Wij ijveren al lang voor het behoud van het Huis van Thuyne als onderdeel van een administratief centrum.  Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de grote financiële consequenties van het nieuwbouwproject langs de Leie.  Wij zullen in geen geval de verkoop onder voorwaarden goedkeuren, want de enige reden voor die verkoop is het budget in evenwicht houden. Als de meerderheid toch  beslist om te verkopen, vragen wij om de criteria nog aan te passen door horecafunctie als bindende voorwaarde weg te laten, duurzaamheid breder te definiëren, een participatietraject te voorzien minstens met de omwonenden en de financiële regeling nog aan te passen.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...