Stadsbestuur wacht eigen mobiliteisplan niet af en verkoopt hoek op belangrijk kruispunt van Deinze

Op de gemeenteraad van oktober besloot men de percelen Georges Martensstraat 48 en Gentstraat 57, beiden in eigendom van de stad, openbaar te verkopen.

Gentstraat GeorgeMartensFoto: GoogleMaps

N-VA vroeg uitstel van dit agendapunt omdat beide percelen gelegen zijn op de hoek van één van de moeilijkste kruispunten. Maar de meerderheid negeerde de vraag tot uitstel.

“Ik vind dat deze verkoop minstens moet uitgesteld worden tot er definitief uitsluitsel is over het mobiliteitsplan van Deinze en over de streefbeeldstudie van Vlaanderen. Men zal deze hoek misschien nodig hebben voor de herinrichting van de gewestweg om in de toekomst een betere doorstroming te kunnen verzekeren op dit kruispunt. Denk vb. aan een rond punt of bijkomende afslagstroken”, zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid Sabine Vermeulen.

“De plotse dringendheid van deze verkoop ontgaat mij. Temeer omdat in het verleden de percelen werden aangekocht met het oog op de herinrichting van het kruispunt. Waarom steekt men zo veel geld in plannen als men nu al opportuniteiten en mogelijke oplossingen om de mobiliteit in Deinze te verbeteren, definitief uitsluit door deze verkoop’, besluit Sabine Vermeulen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...