Deinze pakt uit met eerste ledverlichte straten

Via een perswandeling door de Berkenlaan, heeft Deinze gisteren haar eerste straten met ledverlichting officieel ingehuldigd. Het is de start van een groot vernieuwingsproject waarbij een derde van de openbare verlichtingspunten in Deinze, vooral langs woonwijken en fietspaden, wordt omgebouwd naar ledverlichting. De stad wil daarmee vooral haar energieverbruik, lichtpollutie en CO2-uitstoot fors doen afnemen. Fluvius tekende voor de beleidsstudie en uitvoering van het project.

Berkenlaan Deinze

Masterplan openbare verlichting
Deinze was een van de eerste steden die uitpakte met een ‘masterplan openbare ver-lichting’. Dat is een meerjarenbeleidsplan voor openbare verlichting dat werd opgesteld in nauwe samenwerking met Fluvius. Op basis van haar masterplan formuleerde Deinze een aantal concrete doelstellingen rond openbare verlichting, waaronder een energiebesparing van 30% tegen 2020, wat overeen komt met ruim 600 000 kWh elektriciteitsverbruik.

Om die energiebesparing te realiseren zal Deinze veel efficiënter gaan verlichten, ondermeer via het dimmen of doven van de verlichting in sommige straten. Maar ook investeringen in ledverlichting zijn een belangrijk onderdeel van het masterplan. In 2012 nam de stad al actief deel aan een proefproject van Fluvius, waarbij twintig lichtmasten werden opgesteld aan het fietspad naast het treinspoor tussen de Gam-pelaeredreef en de Parijsestraat.

In augustus 2014 besliste het stadsbestuur om 2.000 van de 6.250 lichtpunten in Deinze om te laten bouwen naar ledverlichting. Fluvius startte in november met de werkzaamheden en heeft intussen al de verlichtingsmasten en armaturen vernieuwd in de Berkenlaan. Ook in de Sleepstraat, Wanmolenstraat, Eggestraat en Schar-restraat bouwde Fluvius de verlichting intussen al om naar leds. Op termijn plant Deinze de omschakeling naar leds voor de volledige binnenstad.

‘Terwijl hogere overheden door de mogelijke energieschaarste moeten vragen aan de bevolking om tussen bepaalde uren van de dag niet meer te strijken, is de stad Deinze reeds jaren bezig met het optimaliseren van het energieverbruik. Naast het voorzien in eigen energiewinning, renoveren van stookplaatsen en relighting, maakten wij een masterplan openbare verlichting. Door de ledtechnologie te implementeren in de woonstraten wordt tot 30% minder elektriciteit gebruikt’ weet schepen Bart Van Thuyne, bevoegd voor publieke ruimte, openbare werken en mobiliteit.

830 000 straatlampen
Openbare verlichting op gemeentewegen, en dus niet langs snel- of gewestwegen, is de verantwoordelijkheid van de steden en gemeenten. 234 steden en gemeenten in Vlaanderen, goed voor 830.000 lampen, dragen die zorg over aan Fluvius dat instaat voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van de openbare verlichting.

Dankzij een efficiënt onderhoudsprogramma en een snelle opvolging bij defecten, baat Fluvius een van de meest uitgebouwde en best onderhouden verlichtingsinfra-structuren in Europa uit. Alle bewoners dragen daar ook toe bij, door de melding van defecten op de website (www.fluvius.be > Straatlampen) of via het telefoonnummer 0800 6 35 35 dat dag en nacht beschikbaar is.

Als grootste energiedistributiebedrijf van Vlaanderen ondersteunt Fluvius steden en gemeenten met raad en daad om op een goede manier te verlichten en tegelijk te besparen op energie en kosten. Zo ontwikkelde het specifieke studietrajecten (quicks-cans en masterplans) voor de doorlichting van het openbare verlichtingspark van steden en gemeenten.

Fluvius volgt alle nieuwe verlichtingstechnieken nauwgezet op en speelt een hoofdrol in tal van nationale en Europese programma’s en werkgroepen rond openbare verlichting. Door middel van studies en proefprojecten onderzoekt het bedrijf of de technieken realistisch en waardevol kunnen zijn in de praktijk. Dimmen en doven, ledverlichting en intelligente straatverlichting zijn daarbij veelbelovend.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...