Protocolovereenkomst overname recreatiedomein De Brielmeersen getekend tussen provincie Oost-Vlaanderen en stad Deinze

Vandaag op maandag 1 december 2014 ondertekenden gedeputeerde Peter Hertog en burgemeester Jan Vermeulen de protocolovereenkomst voor de overname van recreatiedomein De Brielmeersen. Het domein wordt vanaf 1 januari 2015 een provinciale dienst. Alle personeelsleden kunnen aan de slag blijven, maar worden personeel van de provincie. De toegang tot het recreatiedomein blijft gratis.

Protocol overeenkomst Brielmeersen Deinze 1Gedeputeerde Peter Hertog en burgemeester Jan Vermeulen ondertekenen de protocolovereenkomst

De overname van het stedelijke recreatiedomein De Brielmeersen door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen werd goedgekeurd in de provincieraad van woensdag 3 september 2014 en de gemeenteraad van donderdag 25 september 2014. De protocolovereenkomst werd in tussentijd verder uitgewerkt. Op maandag 1 december 2014 ondertekenden gedeputeerde Peter Hertog en burgemeester Jan Vermeulen deze overeenkomst, zodat De Brielmeersen vanaf 1 januari 2015 een provinciale dienst wordt.

In de overeenkomst wordt afgesproken dat De Brielmeersen verder uitgebaat zullen worden als een recreatiedomein dat op een laagdrempelige en klantvriendelijke manier kwaliteitsvolle sociale recreatie wil aanbieden met accenten op natuur, duurzaamheid en recreatie. De sportinfrastructuur en de parking blijven eigendom van het stadsbestuur. Het provinciebestuur neemt in ruil voor het verwerven van het recreatiedomein de lopende lening over die de stad aanging voor de bouw van een werkplaats in het domein. Alle personeelsleden kunnen aan de slag blijven, maar worden personeel van de provincie. De toegang tot het recreatiedomein blijft gratis.

Protocol overeenkomst Brielmeersen Deinze 2van links naar rechts: schepen Norbert De Mey, provinciegriffier Albert De Smet, gedeputeerde Alexander Vercamer, gedeputeerde Peter Hertog, burgemeester Jan Vermeulen, stadssecretaris Stefanie De Vlieger, provincie- en gemeenteraadslid Freija Dhondt en directeur provinciale sport- en recreatiedomeinen Luc Derudder.

Al tijdens de vorige legislatuur liet de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen onderzoeken hoe de recreatieve centra in de provincie beter kunnen samenwerken en wat de rol van het provinciebestuur daarin kan zijn. Het resultaat van dit onderzoek was een lijst met zes recreatiedomeinen waarmee gesprekken werden aangeknoopt in functie van een ver doorgedreven structurele samenwerking met het provinciebestuur of een (gedeeltelijke) overname door het provinciebestuur. Na de eerste contacten bleven uiteindelijk nog drie recreatiedomeinen over waarmee verder werd gepraat over een mogelijke overname. Een ervan was het recreatiedomein De Brielmeersen in Deinze.

In het bestuursakkoord voor de huidige legislatuur werd die intentie tot samenwerking met of overname van recreatiedomeinen bekrachtigd. Op basis hiervan werden de gesprekken met het stadsbestuur van Deinze verdergezet. Die hebben geresulteerd in een protocolovereenkomst waarin beide partijen afspraken vastleggen over de overname van het patrimonium, de activa en het personeel van het Recreatiedomein De Brielmeersen.

De overname van De Brielmeersen past perfect in de doelstellingen van ons bestuursakkoord“, aldus gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor de domeinen. “Als provinciebestuur proberen we immers, gespreid over de gehele provincie, laagdrempelige recreatie mogelijk te maken. Door de integratie van het Recreatiedomein De Brielmeersen in de provinciale administratie creëren we bovendien een schaalvoordeel en kan een beroep gedaan worden op de expertise die we in huis hebben.”

“Er werd gezocht naar een win-winsituatie voor beide partijen”, vervolgt schepen Norbert De Mey van Deinze. “Een belangrijk gegeven is dat 70% van de bezoekers van de Brielmeersen niet-Deinzenaren zijn. De overstap naar een provinciaal domein is dus een logische stap. Bovendien heeft de Provincie meer expertise om dergelijke domeinen te exploiteren. Een bijkomend voordeel voor de stad Deinze is een serieuze besparing op het budget.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...