Deinse brandweer maakte overstap naar brandweerzone Centrum

Sedert 1 januari 2015 maakt de brandweerdienst Deinze samen met 17 andere steden en gemeenten deel uit van de brandweerzone Centrum. Dit is een gevolg van de brandweerhervorming die 10 jaar geleden al werd opgestart. Behalve snellere hulpverlening, wijzigt er in de praktijk niet zoveel voor burgers. Het noodnummer blijft ongewijzigd, voor dringende hulp bel je nog steeds naar het noodnummer 112.

Brandweer Deinze

Oost-Vlaanderen ingedeeld in 6 brandweerzones
190 jaar lang stond de stedelijke brandweerdienst Deinze in voor de bescherming van de burgers van stad Deinze en de buurgemeente Zulte. Door een hervorming van de brandweerorganisatie in ons land, die 10 jaar geleden werd opgestart, werden de steden en gemeenten ondergebracht in hulpverleningszones. Zo werd Oost-Vlaanderen ingedeeld in 6 zones waarbij de stad Deinze samen met 17 andere steden en gemeenten terecht kwam in de brandweerzone Centrum.

Op 1 januari 2015 werd de nieuwe brandweerzone na jaren voorbereiding operationeel en is er een netwerk van posten ontstaan met als belangrijkste doel de burger de beste bescherming te bieden. Door deze schaalvergroting kunnen immers de snelste en meest adequate middelen gestuurd worden bij een dringende interventies, zonder rekening te moeten houden met gemeentelijke grenzen. In de praktijk zal dit betekenen dat niet noodzakelijk de brandweerpost van je eigen stad ter plaatse komt maar wel de post(en) die het snelst ter plaatse kunnen zijn of beschikken over het meest aangepaste materiaal voor de desbetreffende interventie.

Zowel het personeel (beroeps- en vrijwilligers) als het wagenpark en de gebouwen van de brandweer Deinze werden overgedragen aan de brandweerzone.

Noodnummer blijft hetzelfde
Behalve de snellere hulpverlening, zal er in de praktijk voor de burger zelf niet zoveel veranderen.
Het noodnummer blijft ongewijzigd. Voor dringende hulpverlening bel je nog steeds naar het noodnummer 112.

Wijziging tarieven betalende opdrachten
De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn kosteloos. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer geen kosten aanrekenen. Maar voor bepaalde andere opdrachten die de brandweer uitvoert, moet je wel betalen. De retributies voor die opdrachten waren tot 1 januari 2015 verschillend in de 18 gemeenten van de brandweerzone Centrum, maar sedert die datum is er voor alle gemeenten een uniform retributiereglement van toepassing. Je vindt dit reglement terug op www.deinze.be/brandweer.

Administratieve en preventiediensten
Naast de operationele diensten werden ook de administratieve en de preventiediensten van de verschillende brandweerposten samengebracht in de brandweerzone Centrum. Op deze manier zijn deze beter bereikbaar en aanspreekbaar.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...