OCMW en seniorenadviesraad op één lijn: Elfdorpen wordt ankerplaats voor Deinse senioren

Met de geplande verhuis (halfweg 2016) van de administratieve stadsdiensten en het sociaal huis naar het nieuwe dienstencentrum Leiespiegel komt er in de OCMW-gebouwen van de Gentpoortstraat/Ghesquièrestraat ruimte vrij. “Dat biedt een historische kans om de seniorgerichte werking van het lokaal dienstencentrum Elfdorpen te verbreden en om het vormingsaanbod te optimaliseren”, zegt OCMW-voorzitter Conny De Spiegelaere. “Gezien de vraag van de seniorenadviesraad (SAR) Deinze voor een seniorenhuis en een ruimere dienstverlening, komt dit aanbod perfect tegemoet aan de vraag”, aldus Tony De Neve, schepen bevoegd voor seniorenbeleid. Na een gunstig advies van het schepencollege zette de OCMW-raad op dinsdag 3 maart 2015 het licht definitief op groen voor een grondige herbestemmingsoperatie.

OCMW en seniorenadviesraad op één lijn Elfdorpen wordt ankerplaats voor Deinse senioren

Op het gelijkvloers van het oude OCMW-gebouw worden groeikansen geboden voor de werking van het lokaal dienstencentrum Elfdorpen en het seniorenhuis. Op termijn komt er o.a. een permanent PC-lokaal, een vergaderlokaal en ruimer seniorenrestaurant. De openingsuren van de cafetaria van Elfdorpen worden verruimd. De Vlaamse overheid stimuleert dergelijke ontwikkelingen. Lokale dienstencentra krijgen een sleutelrol in de aanpak van de vergrijzing. Zij moeten o.a. evolueren tot een recreatie-, vormings- en informatieknooppunt, de strijd aanbinden tegen vereenzaming en buurthulp op touw zetten. Het OCMW zal haar thuisdiensten (poetsdienst aan huis, warme maaltijden, personenalarm…) ook naar Elfdorpen overbrengen, samen met de mindermobielencentrale die nu nog door de stad wordt georganiseerd.

Een woonzorgassistent zal aan huis gaan om hoogbejaarde mensen met hulpvragen bij te staan en toe te leiden naar de juiste hulpverleners, maar ook om hen bijvoorbeeld te helpen bij het invullen van administratieve paperassen. Seniorenverenigingen kunnen er een zaal huren of bv. een petanquenamiddag organiseren. Wie zich met een vraag in het toekomstige dienstencentrum Leiespiegel zou aanmelden zal niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Aan de nieuwe burgergerichte onthaalbalie en via een productcatalogus zal men ook daar aanvragen kunnen doen. Deze worden vervolgens via digitale weg overgemaakt aan Elfdorpen, dat de verdere opvolging overneemt. Zo moet de burger die warme maaltijden wenst zich geen twee keer verplaatsen. Hiermee komt het OCMW tegemoet aan een aanvankelijke bezorgdheid van het SAR-bestuur.

Op de eerste verdieping van de huidige OCMW-campus wordt het vormingsaanbod (vooral van derden) gebundeld. Onderhandelingen met verschillende organisaties en gebruikers zijn bezig, zoals Inburgering, Huis van het Nederlands, Basiseducatie. Met Kind en Gezin is reeds een verhuurcontract afgesloten. Ook hier wordt een gezamenlijk onthaal mogelijk en kunnen de cursisten discreter en in meer en grotere lokalen les volgen of op intake komen. “Het beleid heeft duidelijke keuzes gemaakt, nu kunnen we stap voor stap invulling geven aan deze boeiende uitdaging”, zegt OCMW-secretaris Marc Van Praet. “We wachten natuurlijk niet tot de dag van onze verhuis naar Leiespiegel om alles voor te bereiden. Wellicht zijn in het najaar van 2016 nog wat kleine aanpassingen aan de lokalen nodig, maar voor het einde van dat jaar moet alles operationeel zijn”.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...