Minister Bourgeois vraagt stadsbestuur om Huis Van Thuyne te behouden

Vandaag kreeg GroenRood van Minister-president Geert Bourgeois antwoord op zijn vraag tot bescherming van het gebouw. Het agentschap Onroerend Erfgoed erkent de unieke waarde van het pand. Ze beklemtonen ook de sterke beeldbepalendheid van het huis voor de gehele markt. De minister gaat echter niet over tot bescherming omdat de onderhandelingen met de projectontwikkelaar al te ver gevorderd zijn. Hij moedigt het lokale beleid wel aan om zijn verantwoordelijkheid te nemen en het behoud en de instandhouding ervan na te streven.

Interieur Huis Van Thuyne

De leden van GroenRood dienden een aanvraag in tot bescherming van het Huis Van Thuyne.  Het stadsbestuur deed hen dat 2 maal voor maar kreeg geen antwoord. Het agentschap deed een plaatsbezoek op 25 maart en stelde vast dat het goed nog steeds beantwoordt aan de beschrijving van de inventaris bouwkundig erfgoed. Ze beschouwen het huis als het enig resterende voorbeeld van een 18-eeuwse herenhuis in onze streek. Ze beklemtonen dat het heel beeldbepalend is voor de markt.  Ook de rijkelijke aankleding van het interieur is mooi behouden.

Omdat de onderhandelingen met de projectontwikkelaar vergevorderd zijn durft de minister niet meer tussenkomen. De verkoop onder voorwaarden moet anders opnieuw bekeken worden. Hij spreekt wel zijn hoop uit voor het behoud van het gebouw. Hij schrijft letterlijk: ‘Ik moedig dan ook het lokale beleid aan om zijn verantwoordelijkheid te nemen en het behoud en de instandhouding van dit pand na te streven.’

Peter Parmentier van GroenRood betreurt dat de minister de verantwoordelijkheid bij het stadsbestuur legt. Hij stelt vast dat het stadsbestuur tegen de duidelijke mening van de bevolking in voor de centen koos en het pand verkocht. Hij vervolgt: ‘Dat de schepen van financiën voor het geld koos is fout maar nog begrijpelijk, dat de burgemeester ook voor de centen koos is even fout, maar hij probeert natuurlijk zijn beloften na te komen. Dat een schepen van cultuur hier mee instemt is onbegrijpelijk. Hebben we vanaf nu geen schepen van cultuur meer maar een schepen van appartementsgebouwen ? ‘

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...