Kunstproject in dienstencentrum Leiespiegel

Er is eindelijk een beslissing over de kunstenaars die het nieuwe stadhuis van Deinze, AC Leiespiegel gaan inkleden. De eerste twee namen liggen nu al vast. Er komt een kunstwerk van Stief Desmet, die momenteel hoge ogen gooit in eigen land en van de Argentijnse topkunstenaar Jorge Macchi, wiens werken in tal van internationale topcollecties vertegenwoordigd zijn. Ook met andere jonge actuele Deinse kunstenaars worden volop contacten gelegd.

Jorge Macchi

De architect van het gebouw Tony Fretton suggereerde Sol LeWitt, een overleden Amerikaanse grootmeester. Maar de rechten op diens werken zijn peperduur en lopen tegen de 500.000 € aan. Daarom zocht en vond de stad Deinze andere oplossingen. Ze trekt in totaal € 125.000 uit, voor zowel de kunstintegratie als een reeks bijhorende activiteiten. Zo komt er een tentoonstelling in het Museum van Deinze en de Leiestreek, een masterclass door de kunstenaar in de academies, een samenwerking met jonge Deinse kunstenaars en uiteraard ook een permanent kunstwerk. De stad contacteerde aanvankelijk de kunstcel van de Vlaamse Bouwmeester en er werden in de vorige legislatuur contacten gelegd met Raoul De Keyser om te fungeren als ontwerpend kunstenaar. Deze piste kan vandaag helaas niet meer bewandeld worden. Maar door de naam van wijlen Raoul De Keyser naar voor te schuiven legde de stad de lat meteen op een bijzonder hoog internationaal niveau.

Door de goede samenwerking tussen het Museum van Deinze & de Leiestreek en het S.M.A.K. kon directeur Philippe van Cauteren overtuigd worden om een advies te verlenen. Hij doet dit pro bono of zoals hij het zelf zegt pro Arte. Hij deed dit eerder voor het AZ Sint-Lucas, het ziekenhuis te Aalst, AZ Maria Middelares, etc. Bovendien heeft hij een groot netwerk en is hij zonder meer een autoriteit op het vlak van actuele kunst.

Daarom gaf de Raad van Bestuur van het AGB Stad Deinze gisteren machtiging aan het Directiecomité om een overeenkomst af te sluiten met Jorge Macchi, een Argentijnse kunstenaar met internationale ervaring. Macchi zal een uniek kunstwerk ontwikkelen specifiek voor deze locatie. Het kunstwerk zal gelieerd zijn aan de stad.

Leiespiegel
De ruwbouw van dienstencentrum Leiespiegel werd in april 2015 afgerond, de afwerking binnenin en de omgevingswerken zijn momenteel volop aan de gang. Het ontwerp van architectengroep Tony Fretton Architects bestaat uit twee rechthoekige blokken: het hoofdgebouw met vijf bouwlagen (en kelder) is het administratieve gedeelte dat kantoren en vergaderzalen bevat. Loodrecht hierop staat een kleiner paviljoen met de raadzaal en het onthaal. Dienstencentrum Leiespiegel zal onderdak bieden aan de administratieve stads- en OCMW-diensten, een toeristisch onthaal en een cafetaria.

Uniek kunstwerk voor de raadzaal
Stad Deinze heeft met architect Tony Fretton resoluut gekozen voor kwaliteitsvolle architectuur voor het dienstencentrum. Diezelfde ambitie voor kwaliteit wordt doorgetrokken in de kunstintegratie in Leiespiegel. Reeds van bij het planproces werd de nodige aandacht besteed aan kunstintegratie. De keuze viel op het plafond van de raadzaal omdat de wanden van deze zaal bestaan uit grote ramen, daardoor zal het kunstwerk ook van buitenaf zichtbaar zijn.

Naast het kwaliteitscriterium is het van belang dat de kunstenaar de functie van de ruimte waar het werk geplaatst zal worden goed aanvoelt. De raadzaal wordt een plechtige ruimte waar belangrijke vergaderingen zullen plaatsvinden, waar beslissingen over de toekomst van de stad genomen worden, maar waar ook ceremoniële momenten zoals huwelijken zullen plaatsvinden.

Het oorspronkelijke voorstel van architect Tony Fretton om een kunstwerk van de Amerikaanse kunstenaar Sol LeWitt te integreren werd niet gevolgd wegens de te hoge kostprijs. De Raad van Bestuur van het AGB Stad Deinze besliste gisteren om samen te werken met de Argentijnse kunstenaar Jorge Macchi. De voorzet tot samenwerking kwam tot stad in overleg met Philippe Van Cauteren, de directeur van het SMAK Gent. Macchi (° 1963, Buenos Aires) is een kunstenaar met internationale ervaring, die niet weg te denken is in de hedendaagse kunst. Hij heeft een veelzijdig oeuvre dat gebruik maakt van verschillende media (tekeningen, sculptuur, installatie, video, …) en dat sterk gekenmerkt wordt door toegankelijkheid. Kortom: zijn werk is ‘leesbaar’ en begrijpbaar voor een breed publiek. Zijn werk toont duidelijk aan dat hij een aanvoelen heeft om een ruimte artistiek om te zetten, met het nodige respect voor de bestaande ruimte. Ook niet onbelangrijk is zijn belangstelling voor water en landschap in zijn werken. Hiermee kan een mooie brug gemaakt worden naar de Leie en de grote traditie van de Leieschilders. Macchi zal een uniek kunstwerk ontwikkelen specifiek gemaakt voor de raadzaal van het dienstencentrum. Het kunstwerk zal gelieerd zijn aan de stad.

Info
Over de kunstenaar: www.jorgemacchi.com
Over dienstencentrum Leiespiegel: www.deinze.be/deinze2020

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...