Deinze en Zulte slaan de handen in elkaar voor noodplanning

Stad Deinze en gemeente Zulte beschikken beiden over een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP), dat gebruikt kan worden in geval van noodsituaties. Om de beheersing van langdurige of omvangrijke noodsituaties aan te kunnen, slaan stad Deinze, OCMW Deinze, gemeente Zulte, OCMW Zulte, en de politiezone Deinze-Zulte de handen in elkaar. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten, met voornamelijk afspraken over de inzet van personeel en het ter beschikking stellen van infrastructuur.

Deinze en Zulte slaan de handen in elkaar voor noodplanning

Zowel stad Deinze als gemeente Zulte investeren tijd en middelen in de goede uitwerking van het ‘algemeen nood- en interventieplan’ (GANIP). Zo worden de te ondernemen stappen bij een noodsituatie niet alleen uitgeschreven in een plan, maar worden deze ook getest, geoefend en geëvalueerd. Mocht er zich op het grondgebied een noodsituatie voordoen, dan zijn we in staat om een goed geolied netwerk te ontvouwen om de noodsituatie te beheersen.

Tijdens een noodsituatie zit de betrokken burgemeester het coördinatiecomité voor. Daar wordt de afstemming geregeld tussen alle betrokken disciplines:
⦁ de hulpverleningsoperaties (brandweer);
⦁ de medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening (rode kruis, opvangcentrum);
⦁ de politie;
⦁ de logistieke steun (technische dienst, civiele bescherming);
⦁ de informatie (communicatie, telefooninformatiecentrum).

“In disciplines 2 en 5 kijken zowel de stad als de gemeente tegen hun limieten aan, mocht een noodsituatie langdurig of omvangrijk zijn. Daarom hebben we besloten om deze samenwerkingsovereenkomst af te sluiten”, zegt burgemeester Lagrange van Zulte. “De samenwerking tussen Deinze en Zulte op vlak van noodplanning is een logische stap, we zijn namelijk al goed op elkaar ingespeeld door de bestaande samenwerking binnen de politiezone Deinze-Zulte”, stelt burgemeester Jan Vermeulen van Deinze.
Ook hoofdcommissaris Benny Van Wabeke, korpschef van de politiezone Deinze-Zulte, is de samenwerking genegen. “Het is een logische stap in de samenwerking met de stad en de gemeente, dat de expertise van de diverse partners wordt gebundeld om het hoofd te bieden aan noodsituaties indien deze zich voordoen.”

Het is aangewezen dat de stad en het OCMW Deinze en de gemeente en het OCMW Zulte elkaar kunnen bijstaan wanneer er een tekort is aan mensen die de psychosociale hulpverlening uitvoeren (bemanning van het opvangcentrum). Ook voor een goede communicatie is dit van het grootste belang. De communicatieambtenaren kunnen elkaar bijstaan in noodsituaties, de mensen die het telefooninformatiecentrum vormen, zijn eveneens onderling inzetbaar. Indien nodig wordt de communicatieambtenaar van de Politiezone Deinze-Zulte ingeschakeld.
De samenwerkingsovereenkomst bestaat erin dat in eerste instantie beroep gedaan wordt op het personeel van de eigen stad, gemeente of OCMW. De ambtenaren noodplanning en de communicatieambtenaren kunnen elkaar bijstaan bij noodsituaties, maar eveneens bij oefeningen. Enkel indien meer mensen nodig zijn, zal er beroep gedaan worden op de collega’s van de andere stad of gemeente. Deze onderlinge ondersteuning zal gebeuren met gesloten portefeuille (d.w.z. dat de uren die gepresteerd worden in een noodsituatie, vergoed worden door het bestuur waar het personeelslid tewerkgesteld is, en niet door het bestuur die de bijstand vraagt).

Naast onderlinge inzetbaarheid van personeel werden er eveneens afspraken gemaakt over het gebruik van elkaars infrastructuur. Als het eigen crisiscentrum niet gebruikt kan worden, kan het coördinatiecomite zich installeren in het crisiscentrum van de andere stad of gemeente. Ook kan er gebruik gemaakt worden van elkaars opvangcentrum.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...