Sp.a niet te spreken over dossier ringweg

Het dossier over de doortrekking van de N35 (Gaversesteenweg) met de N43 (Gentsesteenweg) is al jaren in voorbereiding in de donkere gangen van het oude stadhuis. Begin deze legislatuur begonnen de verhalen stilaan ook de betrokken bewoners te bereiken.  Wanneer zij om uitleg vragen worden ze met een kluitje in het riet weggestuurd: het gaat om paniekzaaierij en burgemeester Vermeulen beweert geen weet te hebben van plannen over een ringweg. Uiteraard nemen de betrokken bewoners hier geen genoegen mee en blijven ze verder aandringen op duidelijkheid en vooral eerlijk en transparante communicatie. Maar, die krijgen ze niet. Burgemeester Vermeulen blijft tot medio 2013 volhouden dat de reserveringszone die is voorzien in het dossier enkel betrekking heeft op een trage weg voor fietsers en voetgangers.

Ringweg Deinze Spa

Maar dan draait opeens het verhaal. De omwonenden ontdekken dat in de plannen van het winkelcomplex De Driespoort duidelijk vermeld staat dat de reserveringstrook in een latere fase de stad de mogelijkheid zal geven om een ringweg door te trekken tot aan de N43. De betrokken bewoners blijven intussen aandringen om informatie bij het stadsbestuur maar worden keer op keer voorgelogen. Het college blijft volhouden dat er geen ringweg komt. Ook de raadsleden die in de gemeenteraad vragen stellen over het dossier worden heel wat informatie achtergehouden.

Midden 2015 wordt er tijdens de infovergadering over het mobiliteitsplan eindelijk eerlijk gecommuniceerd: in het mobiliteitsplan staat de ringweg N35-N43 als voorkeursscenario.

“Jarenlang worden de bewoners afgewimpeld door het college wanneer ze concrete vragen stellen over de ringweg. Er werd meermaals letterlijk gezegd dat er geen ringweg zou komen. Het college weigerde ook na de infovergadering duidelijk en eerlijk te communiceren met de bewoners. Het gaat hier wel om hun eigendom, hun thuis. Dit dossier tart werkelijk alle verbeelding!”, zegt Ann Gunst, secretaris sp.a Deinze en bewoner van de Kouterlosstraat.

Freija Dhondt, gemeenteraadslid: “Zowel de raadsleden als de betrokken bewoners moeten voor objectieve en correcte informatie blijkbaar wachten op het verloop van procedures en gerechtelijke uitspraken en tussenkomsten van advocaten. Het college heeft ons allemaal jaren voorgelogen. Tijdens de vorige gemeenteraad werd sp.a maar andere oppositiepartijen afgeblokt tijdens het vragenuurtje. De vele vragen over het dossier werden verschoven naar volgende raad omwille van de complexiteit van het dossier en de onderbemanning van de betrokken diensten. En nu zien we dat er twee dossiers met betrekking tot dit dossier op de agenda staan. Het schaamrood zou op het college hun wangen moeten staan!”.

Niet alleen het verloop van het dossier zorgt voor grote ergernis bij sp.a, ook het nut en de meerwaarde van de doortrekking van de ringweg wordt ernstig in vraag gesteld. “We staan niet alleen met onze vragen over de noodzaak van deze ringweg. Het voorkeursscenario werd besproken tijdens een vergadering van de gemeentelijke begeleidingscommissie en ook daar kwam veel kritiek uit verschillende hoeken”, zegt Yves Eggermont, verkeersspecialist van sp.a Deinze. “Ook het Vlaams Gewest zelf stelt zich ernstige vragen bij de uitvoering van de ringweg. Iedereen ziet toch dat het kruispunt van de gewestwegen Volhardingslaan/Gaversesteenweg bijkomende verkeersdrukte niet zal kunnen slikken? Om nog maar te zwijgen over de site van de Driespoort zelf waar dagelijks heel wat mensen hun boodschappen komen doen”.

Het dossier over de ringweg wordt momenteel ook doorkruist met het dossier over de vergunning van de Driespoort en de discussies tussen de beide shoppingcentra in de stad. “Wij hebben geen problemen met één van de winkelcomplexen zelf, laat dat duidelijk zijn. De winkels zorgen voor heel wat bijkomende tewerkstelling in onze stad en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Maar onder andere het ontbreken van een mobiliteitseffectenrapport in het dossier van De Driespoort doet wel onze wenkbrauwen fronsen. Je kan toch geen keuzes maken met een dergelijke impact op de mobiliteit zonder daar grondige studies over te voeren? Verder doen we geen uitspraken over de discussies die momenteel worden gevoerd tussen de twee shoppingcentra. Het lijkt ons wel absoluut een gemiste kans dat het stadsbestuur hier niet haar verantwoordelijkheid neemt en een constructief gesprek tussen de twee partijen organiseert”, klinkt het bij sp.a.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...