HELP! Terug uniek erfgoed tegen de vlakte in Deinze

Deinze en oude gebouwen het blijft een negatief verhaal. Terug is er sprake om een stuk geschiedenis te slopen. In Astene staan verschillende bunkers uit de Tweede Wereldoorlog, van één daarvan is er sprake om deze te slopen. Het bunkertje zou wijken voor de bouw van het project “Senioren onder de toren” van het OCMW te Deinze. Volgens OCMW-voorzitster Conny De Spiegelaere (CD&V) werd de beslissing om de bunker al dan niet te slopen nog niet genomen.

Vandaar de vraag aan alle lezers van deze website te reageren naar de gemeente Deinze om deze sloop toch niet goed te keuren. Om uw steun te betuigen klik door op deze link http://www.bunkergordel.be/ en klik op de tekst “deze link” (blauw) en stuur uw bezorgdheid door.

Bunker Astene

Dit goedkeuren zou dan ook nog eens sterk vloeken met de uitlatingen van deze zelfde OCMW-voorzitster naar de pers toe waarin ze zelf verklaart de bunker ook liever geïntegreerd of bewaard te zien binnen het project in plaats van gesloopt. Laat dat dan misschien een goede drijfveer zijn om het project in die richting te proberen sturen.

Deze avond werd er reeds via de website www.bunkergordel.be via mail naar de gemeente Deinze op aangedrongen toch wat na te denken alvorens opnieuw een volgende sloop op deze bunkerlinie toe te laten.

Jammer genoeg heeft de gemeente Deinze een al niet zo beste reputatie als het gaat over het bewaren van deze bunkers. Van de originele 23 die er ooit gebouwd werden op grondgebied Astene, zijn er ondertussen reeds 8 gesloopt (zonder dit bedreigde gevalletje nu reeds mee te tellen). http://www.bunkergordel.be/6-1-Bunkers%20op%20Astene.htm

Zeer jammer is dat het nu net weer eens een bunkertje betreft dat nog qua uitzicht zeer uniek en vrij intact is. Zo bevat het nog vrij veel van zijn originele baksteencamouflage aan de buitenzijde waaronder ook achteraan op het sas een zeer uniek in baksteen rond gemetst ossenoog.
Het bunkertje is aan zijn toegang nog origineel dicht gemetst. Dit dicht metsen dateert van 1943-1944 in opdracht van de Duitse bezetter. Om die reden is de bunker aan de binnenzijde ook nog vrij intact voor wat betreft het aanwezige ijzerwerk. Op Astene zijn er op dat gebied nog zeer weinig intacte bunkers terug te vinden buiten deze.

Weet dat het mooie van de ganse bunkerlijn hem nu net zit in het feit dat het een bunkerlijn is. Bij elke nieuwe sloop verdwijnt steeds een stukje nooit terugkomend iets van een groter geheel.

Oproep van de website www.bunkergordel.be
“Bij deze dan ook de vraag aan de lezers van de website om via de openingspagina van www.bunkergordel.be door te klikken naar de mogelijkheid een mail te versturen naar de betrokken partijen bij de gemeente Deinze door daar op het woord LINK te klikken. De contactadressen zullen in dat geval automatisch verschijnen in de contacten van uw mail.
Dit zijn in dit geval: de website www.bunkergordel.be, de betrokken burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitster. Laat ze op een vlotte manier merken dat we niet gediend zijn met een volgende vlot te vermijden sloop aan Bruggenhoofd Gent.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...