B.O. Ter Leie eerste gebruiker van de “goed-gevoel-koffer”

Stad Deinze en Huis van het Kind Deinze stellen een “goed-gevoel-koffer” ter beschikking van de Deinse basisscholen. De koffer bevat boekjes, kaarten en spelletjes die als doel hebben leerlingen zich goed in hun vel te doen voelen en hen te helpen in het versterken van hun veerkracht en welbevinden. De koffer werd op dinsdag 25 oktober overhandigd aan B.O. Ter Leie in Bachte-Maria-Leerne, die als eerste school de koffer zal gebruiken. Zij kozen als jaarthema voor “goed in je vel”, een ideale gelegenheid om de goed-gevoel-koffer uit te testen. Scholen kunnen de goed-gevoel-koffer gratis reserveren en ontlenen bij Huis van het Kind Deinze.

b-o-ter-leie-eerste-gebruiker-van-de-goed-gevoel-koffer-img_4689

Stad Deinze zet zich in voor het welzijn van haar inwoners. Als Gezonde Gemeente werkt de stad aan een gezondheidsbeleid om het welbevinden bij de burgers te bevorderen, met aandacht voor zowel de fysische als psychische gezondheid. Als partner binnen het Huis van het Kind Deinze richt de stad zich hierbij ook specifiek naar kinderen en jongeren.

Geestelijke gezondheid en veerkracht zijn belangrijk om het hoofd te kunnen bieden aan de vele kleine en grote uitdagingen die het leven te bieden heeft. Iemand met veerkracht gelooft in zichzelf, durft hulp te vragen, durft zeggen wanneer het even niet mee zit en durft ook tijd te maken om even te genieten. Je goed in je vel voelen draagt bij tot een positief zelfbeeld, betere zelfontplooiing en een grotere weerbaarheid. Ook onze kinderen staan onder druk en leren met vallen en opstaan zich een weg te banen door het leven. Meestal gaat het goed, soms loopt er iets fout. Veerkracht helpt hen de hindernissen en dagelijkse uitdagen aan te pakken.

Aan de slag rond veerkracht en welzijn in de klas

Kinderen brengen één vierde van hun tijd door op school. De school is de plaats bij uitstek waar ze hun leeftijdsgenoten ontmoeten, leren omgaan met regels en afspraken, … Het is ook de omgeving waar conflicten tot uiting kunnen komen. De manier waarop scholen hier mee omgaan, kan een grote impact hebben op de kinderen. Het is echter niet altijd eenvoudig om op school aan de slag te gaan rond deze veerkracht en welzijn in de klas. Stad Deinze wil als Veerkrachtige Gemeente en als partner binnen het Huis van het Kind Deinze de scholen hierin ondersteunen. In samenwerking met het Lokaal Gezondheidsoverleg LOGO Gezond+ werd een goed-gevoel-koffer samengesteld.

De goed-gevoel-koffer bestaat uit verschillende materialen zoals (voor)leesboekjes, een babbelspel, emotie-kaarten, een Eigenwijs-kaartspel en educatieve handvaten voor leerkrachten uit het kleuter en lager onderwijs, die advies, tips en ondersteuning bieden aan scholen bij het uitwerken van een geestelijk gezondheidsbeleid. Leerkrachten kunnen de beschikbare materialen ontdekken en gebruiken in de klas. De koffer biedt hen de mogelijkheid om met de leerlingen te werken rond o.a. conflicthantering, omgaan met verlies en rouwverwerking, sociale vaardigheden, emoties leren benoemen, faalangst, … De goed-gevoel-koffer helpt scholen preventief te werken rond deze onderwerpen, maar bevat ook materialen die handig zijn om snel te kunnen inspelen op plotse of ingrijpende situaties.

De focus ligt op alle leerlingen, niet alleen op leerlingen met problemen of leerlingen die het wat moeilijker hebben. Zo wordt er niet stigmatiserend gewerkt en helpen we alle leerlingen sterker maken. Nu en voor de toekomst. De goed-gevoel-koffer werkt inspirerend en biedt steun bij de opvoeding en begeleiding van kinderen. Door de koffer ter beschikking te stellen van de scholen wil de stad een bijdrage leveren tot de ontwikkeling van een positief evenwichtig zelfbeeld en tot het versterken van de veerkracht van onze kinderen.

Scholen kunnen de goed-gevoel-koffer gratis reserveren en ontlenen bij Huis van het Kind Deinze, Mouterijdreef 22, [email protected], 09 381 68 70.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...