Dan toch nog een langere inrijstrook aan de tweede Knok?

Drie weken geleden besliste het schepencollege om de verlenging van de voorsorteerstrook (richting Guido Gezellelaan) aan de rode lichten bij de Delhaize toch te proberen doorvoeren.

Knok foto GroenRood inrijstrook

Reeds 5 jaar geleden was iedereen ervan overtuigd dat dit een oplossing was. Op 7 oktober 2011 deed Dirk Stroobandt (GroenRood) een voorstel op de verkeerscommissie voor een tijdelijke oplossing in de bestaande ruimte. Dirk Stroobandt: ‘Na onderzoek was GroenRood tot de vaststelling gekomen dat de verlenging van de voorsorteerstrook voor de oude rijkswachtkazerne de file een stuk korter kan maken. Vrij veel auto’s die op de Gentsesteenweg in de file staan moeten naar de Guido Gezellelaan maar omdat de afslagstrook te kort is houden ze ook het recht doorgaand verkeer tegen.

Met een verlengde afslagstrook zou men de file vanuit Astene daar een stuk kunnen verkorten. Omdat een definitieve verlenging van de afslagstrook vereiste dat grond aangekocht zou worden, stelde ik toen voor om de ongebruikte middenstrook voorlopig te gebruiken en met het schilderen van lijnen aan te geven waar de auto’s moeten rijden. Dat was een relatief kleine ingreep om het probleem al op te lossen in afwachting van een definitieve oplossing. Maar vijf jaar geleden wou het stadsbestuur dit idee niet uitvoeren omdat men wou wachten tot een globale aanpak. Wij wachten sindsdien op initiatieven van de stad en gedurende jaren hebben we dit kleine middeltje verschillende keren blijven opperen, laatst nog op de gemeenteraad van eind maart.’

‘Het idee bleef in dovemans oren vallen tot op het schepencollege van 28 maart 17’ zegt GroenRood raadslid Annick Verstraete. ‘ In de notulen van die vergadering lezen we: Het college vraagt dat er dringend contact opgenomen wordt met de Regie der Gouwen voor de aankoop van de strook grond thv de vroegere rijkswachtkazerne zodat de verlenging asfaltstrook richting Guido Gezellestraat alsnog door het Vlaamse Gewest kan gerealiseerd worden tijdens de duurtijd van de erken langsheen de N43. GroenRood is ontgoocheld dat er in die 5 jaar helemaal niets gebeurd is om het probleem aan te pakken en er nu met de werken plots aan het probleem gedacht wordt. Maar we hopen dat het alsnog lukt om dit te realiseren en zijn blij dat het stadsbestuur het probleem dat wij al jaren aankaarten eindelijk oppikt.’

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...