DeinzeOnline

Heilige Bloedprocessie in Meigem Unesco-Werelderfgoed

Heilige Bloedprocessie in Meigem Unesco-WerelderfgoedKomende zondag gaat voor de 74ste keer de Heilige Bloedprocessie uit in Meigem. Deze traditie bestaat al sinds 1945 en werd in 2012 erkend als Vlaams immaterieel cultureel erfgoed. Schepen van Cultuur Rutger De Reu wil nog een stap verder gaan en neemt, in samenspraak met het comité, initiatief om een dossier op te stellen voor erkenning bij UNESCO als immaterieel werelderfgoed.

Rutger

“De Heilige Bloedprocessie in Meigem is voor het dorp, de stad en onze streek van grote historische waarde”, zegt Schepen van Cultuur Rutger De Reu. “De erkenning van Vlaanderen in 2012 maakt de processie tot één van de belangrijkste culturele gebeurtenissen van onze Vlaamse gemeenschap, maar jaar na jaar wordt het moeilijker om de processie te organiseren”, vult kersvers voorzitter Kristof Herteleer aan, “nochtans is heel het dorp betrokken bij de organisatie en nemen velen met plezier een rol op in de processie.”

De processie is een typisch gegeven in onze streek. Het is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van het landelijke, katholieke leven in Vlaanderen. De processie is niet zomaar een stoet, maar een collectief gemeenschapsgebeuren verankert in een kerkelijk ritueel. Het wordt overgedragen van generatie op generatie en is dus van groot historisch belang.

“We willen ons engageren om de processie de plaats te geven die ze verdient, maar vooral, om dit erfgoed ook veilig te stellen voor de toekomst”, zegt Rutger De Reu. “Een erkenning op de lijst van UNESCO tot bescherming van immaterieel werelderfgoed zal ons daarbij helpen. Dit levert geen directe financiële steun op, maar benadrukt wel het grote belang om deze traditie te borgen. Dat de Bloedprocessie in Brugge in dat kader al werd erkend, is een opsteker, maar die processie is van  een andere grootorde.”

“Ik besef dat we heel ambitieus zijn en het een grote uitdaging zal zijn om de erkenning binnen te halen. Maar als we de Bloedprocessie kaderen vanuit het perspectief dat dit een typisch Vlaamse traditie is, verhogen we de slaagkans. Ik had daarover al contact met de  organisatoren van de Heilige Bloedprocessie Hoogstraten en we zullen ook de Edele Confrérie in Brugge contacteren. Eén gemeenschappelijk dossier over “Heilige Bloedprocessies in Vlaanderen” kan de federale regering wellicht overtuigen, want het zal uiteindelijk België zijn die het dossier bij UNESCO indient. Het zou een pluim zijn voor de mensen die al generaties lang figureren in de processie in Meigem ”, aldus Schepen Rutger De Reu.

“Mensen die hun schouders willen zetten onder dit initiatief, of die ons bijkomende informatie kunnen bieden, zijn uiteraard welkom. Meer dan ooit kijken we uit naar de toekomst van Meigems Hoogdag”, besluit de voorzitter van het Comité Kristof Herteleer.

Meer info: Rutger De Reu, 0473/56.45.48 of [email protected]