Werken Prijkels, doorgang E17 op schema

De werken voor de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘De Prijkels’ verlopen volgens planning. Dit voorjaar lag de focus op de realisatie van de ontsluiting op de N35 in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Het nieuwe kruispunt begint vorm te krijgen en zal tegen midden juli a.s. opengesteld worden. De grootste hinder zal met het opnieuw openstellen van de N35 achter de rug zijn.

Werken Prijkels

De volgende fase omvat de realisatie van de secundaire ontsluiting ter hoogte van de N494, eveneens in samenwerking met AWV, en het doortrekken van de centrale as Karreweg vanaf de vijver. De nutsmaatschappijen voerden intussen alle voorbereidende kabel- en leidingtrajecten uit. Na het bouwverlof start de aannemer Stadsbader met de aanleg van de nieuwe riolering en wegenis. Ook de nieuwe verkeerslus door het zuidwestelijk gebied wordt in deze fase aangelegd.

Tegelijk met de werken op de centrale as, gaan ze verder met:

  • Het uitrusten van de zone ‘De Lob’ met de aanleg van nutsvoorzieningen, riolering en een fietspad.
  • De aanleg van fietspaden langsheen de Karreweg in de bestaande industriezone. Hiervoor starten de nutsmaatschappijen in de loop van de maand augustus hun werken op.
  • De aanleg van fietspaden in de noordelijke bufferzone.
  • Het verder bouwrijp maken van de beschikbare percelen.

Tegen eind 2018 zijn deze werken afgerond. In 2019 volgt de realisatie van het lokaal bedrijventerrein in Deinze.

Tot 13 juli 2018 is het kruispunt met de N35 volledig afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen altijd van en naar de bedrijvenzone en naar Nazareth en Deinze.

Info nieuwsbrief werken Prijkels

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...