1 week onderhoudswerken op Dorpsstraat (N43) in Deinze

Op maandag 20 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de herstelling van de Dorpsstraat (N43) in Deinze. De aannemer vernieuwt het asfalt van de steenweg tussen Pauwhof en de Pontstraat. Het verkeer kan in beide richtingen langs de werfzone rijden. De werken zullen ongeveer één week duren. Na deze werken, midden september pakt AWV het kruispunt met de Pontstraat aan. Er komen nieuwe verkeerslichten en de fietspaden langs de N43 worden heraangelegd. 

Meer info over deze beide werken op www.wegenenverkeer.be/Deinze

Wegenwerken

Structureel onderhoud op de N43: 20 augustus tot 24 augustus

De werfzone loopt over 500 meter van zijstraat Pauwhof tot zijstraat Pontsraat. De aannemer legt een nieuwe toplaag in asfalt.Ook twee middeneilandjes in de werfzone verdwijnen. Bij goed weer en zonder technische tegenvallers zullen de werken op vrijdag 24 augustus klaar zijn. 

Verkeerssituatie

Het verkeer in beide richtingen blijft mogelijk langs de werfzone. Het verkeer rijdt gedeeltelijk op de brede parkeerstrook en deels op de weghelft waar niet gewerkt wordt.
Fietsers en voetgangers kunnen langs de werfzone.

Aanpassing kruispunt Pontstraat en vernieuwing fietspaden: van 17 september tot eind november

Op maandag 17 september start AWV met de herinrichting van het kruispunt met de N43 met de Pontstraat. Het kruispunt krijgt verkeerslichten om overstekend fietsverkeer veiliger te maken. De fietspaden aan het kruispunt worden vrijliggend. Tegelijkertijd vernieuwt de aannemer de fietspaden langs de N43 van de Dorpstraat nr. 40  tot net voorbij de Beekstraat. In totaal wordt 4 km fietspad vernieuwd. De werken zijn bewust gepland na de start van het nieuwe schooljaar en zullen ongeveer 2 en halve maand duren. 

Verkeerssituatie

Tijdens de herinrichting van het kruispunt wordt het verkeer geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Bij de vernieuwing van de fietspaden rijdt het verkeer over versmalde rijstroken in de beide richtingen.Fietsers krijgen tijdelijk een dubbelrichtingsfietspad op de weghelft waar niet gewerkt wordt.

Tijdens de werken aan het kruispunt N43 blijven de beide aansluitingen van Pontstraat afgesloten. De stad Deinze voert tegelijkertijd herinrichtingswerken uit in de Pontstraat. Meer info over deze werken vindt u op www.deinze.be/pontstraat-N43

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...