Sint-Amanduskapel in centrum Zeveren wordt niet gesloopt

De twee oude hoevetjes in het centrum van Zeveren moeten wijken voor een verkaveling met 7 huizen. Gelukkig kan de oude kapel behouden blijven.

Een verkavelingsaanvraag in het centrum van Zeveren zorgt voor veel commotie in Zeveren. Pal in het centrum tussen de Kerkstraat en de Sint Amandusstraat staan nu nog twee bouwvallige hoevetjes, enkele koterijen en bevallige kapel. Voor deze plaats zijn er al heel wat wilde plannen geweest die gelukkig niet zijn doorgegaan. Er was zelfs sprake van appartementen voor de dorpskern van die aangename deelgemeente. Nu ligt er een verkavelingsaanvraag klaar voor zeven huizen.

In de wandelgangen was er sprake dat een stukje van het aanpalend natuurreservaat mee in de verkaveling zat en dat de kapel zou worden afgebroken. Met GroenRood zijn we de plannen gaan inkijken en zijn we een beetje gerustgesteld.
Bij de bevoegde dienst toonde men ons dat de plannen het bestaande perceel niet te buiten gaan. Het door Natuurpunt beheerde reservaat van de vallei van de Zeverenbeek wordt niet aangetast. Deze foute info kwam door een vermelding van het foute perceel in de aanvraag.

Ook de Sint-Amanduskapel zal niet verdwijnen en integraal behouden blijven. Bij de eerste bouwaanvraag was sprake van afbraak van alle gebouwen, inclusief de kapel. Deze bakstenen kapel die minimaal van 1858 is staat vermeld in de Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap en staat ook vermeld in de inventarisatie van het cultuurbezit in België. De aanvrager argumenteerde toen in zijn motivatie “ De beleving van de kapel is in 2018 niet meer actueel”. Wat toch wel een heel bizarre motivatie tot slopen is. Met deze redeneerwijze kunnen de piramides ook gesloopt worden. Gelukkig hebben de mensen van dienst omgeving dit gecounterd. Zij toonden ons dat de kapel nu niet maar kan gesloopt worden.

Met GroenRood beloven we om het dossier verder op te volgen en te blijven ijveren voor het behoud van de kapel en het landelijk karakter van Zeveren. We blijven natuurlijk ook waakzaam voor het naleven van de veiligheid van de zachte weggebruiker in de Kerkstraat.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...