Fietsersbond telt moedige fietsers langs de Gaversesteenweg.

De Fietsersbond betreurt het ontbreken van een fietstunnel en vraagt zicht af waarom een rapport met voorstellen voor een conflictvrijer kruispunt aan de Driespoort pas na de verkiezingen gekend mag zijn.

Kruispunt Prijkels - foto Nieuwsbrief Veneco.be
Kruispunt Prijkels – foto Nieuwsbrief Veneco.be

In het kader van de fietstelweek heeft de Fietsersbond dinsdagochtend 25 september op anderhalf uur tijd ruim 100 fietsers geteld aan vernieuwde toegangspoort van de Gaversesteenweg. Deze fietsers kunnen ondanks de volledige herinrichting van het kruispunt geen gebruik maken van een fietstunnel. Toch was er voldoende ruimte en tijd om hier in de plannen rekening mee te houden. En dat staat in schril contrast met wat vaak  in de media wordt verkondigd: dat men de mensen wil verleiden om meer de fiets te nemen. De Fietsersbond heeft  tegen het ontbreken van deze tunnel nog bezwaar ingediend tijdens de omgevingsprocedures. Maar er kwam geen tunnel en pas na lang aandringen kregen we deze motivering voor het ontbreken van een fietstunnel: “het was niet voorzien in de opdracht”. De Fietsersbond betreurt dat de verschillende overheidsniveaus zich te vaak verschuilen achter elkaar als de Fietsersbond problemen aankaart.

We weten allemaal dat dode hoekongevallen met vrachtwagens en fietsers jammer genoeg een groot probleem is. Het is daarom onbegrijpelijk dat op de toegangsweg van een industrieterrein met veel vrachtverkeer niet voor fiets- en voetgangerstunnels gekozen wordt. Bovendien komt dit de doorstroming van het verkeer niet ten goede. Het wachten op overstekende voetgangers en fietsers zorgt voor vertragingen. Dit is echt een gemiste kans. 

Bovendien illustreert dit nogmaals dat fietsinfrastructuur nog steeds als bijkomstig wordt beschouwd. Dit is eveneens het geval verder aan de Gaversesteenweg, tussen Driespoort en Driessprong. Anderhalf jaar geleden (mei 2017) werd hier het kruispunt door een groep fietsers bezet om de onveilige inrichting aan te kaarten. Hiermee slaagde de Fietsersbond er in om Wegen&Verkeer uiteindelijk bereid te vinden hierover te onderhandelen, na jaren van aankaarten van de problematiek. Ook de gemeente, die hierin te passief blijft, werd in dit proces betrokken. Dit resulteerde in een rapport waarin enkele scenario’s werden bestudeerd om de kruispunten meer conflictvrij in te richten. Deze zomer werd het rapport doorgestuurd zonder de initiatiefnemers van de Fietsersbond hiervan op de hoogte te stellen. Enkel de gemeente kreeg dit rapport en wil dit ten vroegste pas na de verkiezingen bespreken. De Fietsersbond vindt dit een aanvechting van de democratie. Burgers hebben het recht om te weten wa
 t in dit rapport overwogen wordt zodat ook dit de inzet wordt van verkiezingen.

Dit vind je misschien ook leuk...