Van Mozes tot Thomas Nicolaas, vondelingen in elk tijdperk

Claude Gekiere, de voorzitter van de Vlaamse Verenging voor Familiekunde, afdeling Deinze, geeft op vrijdag 24 oktober een interessante voordracht met als titel: "Van Mozes tot Thomas Nicolaas, vondelingen in elk tijdperk". De presentatie grijpt plaats in zaal Guldenpoort in Machelen om 20u.

Kinderen te vondeling leggen, is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel. De oudst gekende is Mozes, de jongste is Thomas Nicolaas. Daartussen hadden we een gans aantal anderen: Maria Vandecapelle, Sophie Vondels, Josine Verbancken, Françoise Vandecauter, enz.

Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om vondelingregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar in veel van de grotere steden in Zuid- en West-Europa. Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste bevolkingsgroepen, die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten.

Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? Waar werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst? In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in onze directe omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling? Mooie verhalen door Claude Gekiere, maar anderzijds een beetje triest…

Tekst: Stefaan De Groote

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...