Uitbreiding stadsbos

De stad verwierf deze week de laatste 3,2 ha in eigendom om in te lijven bij het stadsbos. Dat gebeurde via de overdracht van de NV Ibens aan de stad Deinze van het bos aan de Parkzone ten belope van 21.678,19 m² alsook de vijvers en grachten van 6.404,30 m² aan De Ceder. De stad verwierf deze legislatuur via aankoop van een bos aan Astene-dreef 2 ha 54a 29ca voor de prijs van 64.589,66 EUR. Hiermee is de geplande 55ha zo goed als integraal bereikt. De stad zal nu de gesprekken opstarten met ANB om het beheer integraal naar hen over te dragen. De stad wil ook dat de boswachtersdreef die beide bosdelen met elkaar verbindt zo snel mogelijk wordt doorgetrokken.

De stad verwierf het nieuwe perceel gratis als voorwaarde bij de verkavelingsvergunning en bouwvergunning aan Ibens NV bij de overname van De Ceder. De stad kon overigens niet weigeren om een bouw toe te staan, omdat het gewestplan hierin voorzag. Nu wordt het stadsbos door De Ceder in de Astense woonwijken ingetrokken. Dat stuk compenseert de gronden die de stad niet kon aankopen van de familie Rufo de Bonnevalle, een perceel van 929 m² en een perceel voor de toegang van het stadsbos langs de Parijsestraat van 5.537 m².

Boswachtersdreef

Er moeten zoals voormeld nog enkele obstakels worden genomen. De stad wil een versnelde aanleg van de boswachtersdreef en wil een oplossing voor de BMX en crossfietsen. Vooral de boswachtersdreef is zeer noodzakelijk. Deze moet de beide bosgedeelten met elkaar verbinden. Dat kan nu alleen via de Gampelaeredreef, we willen dit ook via een trage weg en een veilige oversteek van de Krekelstraat ter hoogte van de hoeve van de familie De Coster. Ook de situatie aan het Nieuwgoed te Parijs moet duidelijker en veiliger. Het bos is van iedereen en moet zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt worden. 

Het stadsbos kan ook verder worden opengesteld voor zachte evenementen. Muziek in ’t stadsbos is daarvan een zeer goed voorbeeld. Maar ook andere initiatieven in het bos zijn welkom.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...