N-VA wil een écht beleid voor de lokale economie.

Op de komende gemeenteraad wordt er over de verlenging van de subsidiering van leegstaande panden in de Tolpoortstraat gestemd. Nieuwe handelszaken kunnen tot 10.000 euro steun krijgen en deze maatregel zal verlengd worden met één jaar. Ook het gedeelte tussen ‘De Knok’ en het station, dat door de fusie een straatnaamwijziging kent naar ook ‘Tolpoortstraat’, komt nu in aanmerking voor subsidie.

N-VA kan leven met de tijdelijke verlenging van dit voorstel.

Gemeenteraadslid Sabine Vermeulen: “Kernversterking is inderdaad iets waar blijvend moet op ingezet worden. Een aantrekkelijk en bedrijvig centrum is onontbeerlijk. Door starters te helpen de beschikbare panden in te vullen kan er meer diversiviteit en kruisbestuiving komen.” 

Tegelijkertijd waarschuwt N-VA. “De subsidie is slechts één middel. We vragen om in de loop van het overgangsjaar 2019 alle subsidies en taksen opnieuw te bekijken. Hierbij denken we vooral aan de promotaks. We pleiten voor de oprichting van een taskforce met alle betrokken handelaars en ondernemingsverenigingen. Deze taskforce moet een ruimere agenda hebben dan de huidige raad voor lokale economie”, zegt Bart Vermaercke, de economiespecialist van de N-VA. “We moeten ervoor zorgen dat we het kind met het badwater niet weggooien maar moeten streven naar een billijke verhouding tussen kosten en baten voor de handelaars. Het promoten van Deinze als winkelstad en als merk moet ruimer aangepakt worden. Enkel evenementen organiseren is niet voldoende. Er moet meer visie op lange termijn komen.”

“Het stadsbestuur moet ook consequent zijn. Enerzijds doet men een oproep tot ondersteuning van de kern maar terzelfdertijd worden er vlakbij winkelruimtes ontwikkeld. Dat is om moeilijkheden vragen. We pleiten ook om hoogst omzichtig te zijn met het omdraaien van de rijrichting van de Tolpoortstraat. De knip aan het station past ook niet in een ondersteunend beleid van het kernwinkelgebied. Als men de burgerparticipatie ernstig neemt is het nu het moment om eens goed te luisteren naar de handelaars”, besluiten Sabine Vermeulen en Bart Vermaercke.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...