“Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking” wordt “Lokaal Mondiale Raad”

De wereld simpelweg opsplitsen in Noord en Zuid is achterhaald. Ons eigen gedrag en levensstijl hebben invloed op de andere kant van de wereld en omgekeerd. Een grote uitdaging voor de Lokaal Mondiale Raad van Deinze wordt dan ook deze veel ruimere benadering van de traditionele ‘ontwikkelingssamenwerking’ te vertalen in lokaal mondiaal beleid. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s, Sustainable Development Goals) bieden ons een kader om economie, milieu en sociale rechtvaardigheid met elkaar in evenwicht te brengen.

Think Global, act local 

“Op het eerste gezicht situeert onze lokale politiek zich ver van de problemen van het Zuiden. Maar elementen als aankoopgedrag, verkeer, cultuurbeleid, jeugdwerk… hebben wel degelijk een band met of invloed op het Zuiden”, zegt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor lokaal mondiaal beleid. “De wereldgebeurtenissen dringen onvermijdelijk ook onze stad binnen. Milieuhinder en luchtvervuiling houden geen rekening met administratieve grenzen. Maar omgekeerd heeft wat onze stad doet ook invloed op het Zuiden. Via beleidsacties, zoals aankoopgedrag en mobiliteit, kan Deinze stappen zetten naar een meer duurzame ontwikkeling. Beleidsterreinen als cultuur, communicatie en jeugd kunnen linken leggen met mondiale thema’s.” 

Om een brede sensibilisering en gedragsverandering te realiseren is samenwerken met diverse verenigingen en diensten noodzakelijk. Dit doet Deinze onder meer door:  

  • BIB-lezingen te organiseren.
  • De Stedenband met KeMoPoDi (met vertegenwoordiging van Lokaal Mondiale Raad).
  • Verder te bouwen aan Deinze, Fairtradegemeente als voorbeeld van geïntegreerd werken waarbij er ook in andere beleidsdomeinen aandacht is voor eerlijke handel en duurzame landbouw.
  • Samenwerken met de scholengemeenschappen.

Sensibilisatie en educatie 

Solidariteit met het Zuiden kan alleen tot stand komen als de bevolking zich bewust is van de oorzaken van de onrechtvaardige kloof tussen ontwikkelingslanden en niet-ontwikkelingslanden, van de impact van het eigen gedrag op het Zuiden en van de structurele veranderingen die nodig zijn. Voorzitter Johan Vanlauwe: “Daarvoor is het essentieel dat mensen toegang hebben tot correcte informatie, dat ze via laagdrempelige activiteiten betrokken raken bij de Noord-Zuidproblematiek en dat ze mee nadenken over oplossingen. De lokale overheid staat het dichtst bij de bevolking en is aldus het uitgelezen niveau om te informeren en te sensibiliseren. Dit vormt dan ook één van de kerntaken van het gemeentelijk lokaal mondiaal beleid en van de Lokale Mondiale Raad.” 

LMR als actie en adviesforum
“Een lokaal mondiaal beleid kan slechts duurzaam zijn als dit beleid ook gedragen en mee bepaald wordt door de inwoners van de stad. Dit jaar was dan ook een belangrijk jaar door het samensmelten van de adviesraden van Nevele en Deinze”, vervolgt Johan Vanlauwe. “En via die versterkte Lokaal Mondiale Raad, krijgt ons lokaal mondiaal beleid vorm”: 

  • De Lokaal Mondiale Raad als adviesraad kan op vraag en op eigen initiatief advies verstrekken over thema’s die betrekking hebben op de Noord-Zuidproblematiek (noodhulp, subsidiëring van projecten).
  • De Lokaal Mondiale Raad organiseert als samenwerkingsverband activiteiten om de bevolking te sensibiliseren over de Noord-Zuid-verhoudingen (publieke voorstelling van aanvragen projectsubsidies, bib-lezingen, fairtrade, scholenwerking,…).
  • De Lokaal Mondiale Raad biedt als forum ruimte om expertise, ervaringen, ideeën uit te wisselen en de leden te ondersteunen (20 leden, 12 organisaties).

Wil je ook aansluiten bij de Lokaal Mondiale Raad, dan kan je hiervoor contact opnemen via [email protected] – 09 381 68 71 of via https://www.deinze.be/kandidaat-adviesraden.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...