Het stadsbestuur investeert in de veiligheid van de zwakke weggebruikers. (2)

Daarom zal het bestuur de komende jaren het fietspad langs de N466 (Karel Picquélaan – Leernsesteenweg) heraanleggen.  In de loop van 2013 zal gestart worden met de werken in de Karel Picquélaan en een deel van de Leernsesteenweg (tot de Vosselarestraat). In functie van deze werken worden de nutsleidingen nu reeds aangepast. Deze werken starten op maandag 22 oktober.

De nutsmaatschappijen starten op maandag 22 oktober 2012 met de aanleg van nieuwe leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Deze werken zullen minimaal 3 maanden duren (deze periode kan nog wijzigen, afhankelijk van de weersomstandigheden). De leidingen worden aangelegd in het voetpad of de greppel. Na de aanleg van de nieuwe leidingen worden ze in dienst gesteld en worden de huizen er op aangesloten. In functie van de vooruitgang van de werken hebben de nutsmaatschappijen ervoor geopteerd om twee aannemers aan te stellen. Daardoor zal er in twee verschillende zones tegelijk gewerkt worden.

Er wordt gewerkt met mobiele werven, zodat niet alle voetpaden tegelijk opengebroken worden en de hinder minimaal blijft. De toegang tot woningen en garages blijft maximaal verzekerd. Zodra de nieuwe leidingen in een deel van de straat liggen, wordt het voetpad daar alvast tijdelijk hersteld of verhard. De werfzones worden zo snel mogelijk afgewerkt en verhard (deel per deel).

Auto- en fietsverkeer
Om de veiligheid van de arbeiders en de weggebruikers te garanderen wordt er vanaf 22 oktober éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Karel Picquélaan en de Leernsesteenweg (tot aan het kruispunt met de Vosselarestraat). De toegelaten rijrichting is van Deinze richting Drongen.

Wie van Drongen komt en naar Deinze wil, wordt aan het kruispunt met de Vosselarestraat omgeleid via de Schipdonkstraat en Vaart Rechteroever.
In de Schipdonkstraat wordt eveneens éénrichtingsverkeer ingevoerd nl. in de richting van de Leernsesteenweg naar Vaart Rechteroever.

Omdat de Schipdonkstraat een smalle straat is en omwille van de veiligheid, geldt het éénrichtingsverkeer in deze straat ook voor de fietsers. In de Karel Picquélaan en Leernsesteenweg mogen fietsers in beide richtingen blijven rijden.

Meer info: Technische dienst: 09 381 95 50, [email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...