Vernieuwingen Brielmeersen binnenkort van start

Op de provincieraad van 2 september werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan definitief vastgesteld. De provincieraad keurde dit unaniem goed. Daarmee wordt voor de Brielmeersen en voor Deinze een bijzonder grote stap voorwaarts gezet.

Het PRUP maakt immers een aantal ambities mogelijk die vernoemd zijn in de doelstellingen.

  • het recreatiedomein De Brielmeersen ontwikkelen als een provinciaal domein met groen-recreatieve functies op regionale schaal
  • een nieuw stadion realiseren voor voetbalclub K.M.S.K. Deinze
  • de kern van het projectgebied linken aan andere functies in de omgeving en aan het stadscentrum

In een tussenkomst op de provincieraad prees Provincieraadslid en Deinzenaar Bart Vermaercke (N-VA) het vele werk van de deputatie en de bevoegde diensten.
Vermaercke: “De ambities voor deze zone zijn bijzonder groot. Daarom is het toe te juichen dat alle opmerkingen van de Procoro (Provinciale Commissie Ruimtelijke Ordening) toegevoegd worden aan het PRUP, waardoor dit een leesbaar en verstaanbaar kader wordt waarbinnen gewerkt kan worden.”

In aanloop van dit dossier had Vermaercke meerdere malen zijn bezorgdheid omtrent de mobiliteit geuit.

Maar door toevoeging van het politiereglement dat op de gemeenteraad van Deinze vorige donderdag werd goedgekeurd wordt tegemoet gekomen aan heel wat bezwaren hieromtrent.

Vermaercke: “Dit politiereglement een onmisbaar instrument worden om op drukke momenten, en die zullen er veel meer zijn dan we denken, de mobiliteit en de verkeersafwikkeling te sturen aan de hand van vervoersplannen die organisatoren moeten opstellen. De bereikbaarheid van het handels- en wooncentrum zijn immers cruciaal. Op de gemeenteraad heb ik gepleit om de expertise die wordt opgedaan met de vervoersplannen ook ter beschikking te stellen van niet-professionele organisaties die in de buurt een evenement  willen organiseren. Ik ben blij dat de burgemeester zich daarvoor engageerde.

Maar mogelijks focussen we ons teveel op het voetbalstadion en vergeten we onze eerste doelstelling, nl de opwaardering van het provinciaal Domein De Brielmeersen, met groen-recreatieve functies. En met natuurlijk ook de inclusieve nieuwe speeltuin die een voorbeeld kan en moet worden voor andere overheden. Collega Deene (N-VA) en ikzelf pleitten tijdens een eerdere provincieraad hier ook al voor.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...