Fietssnelweg F7 op Oostvlaams grondgebied wordt helemaal afgewerkt.

Op de provincieraadscommissie van augustus vroeg gemeenteraads- en provincieraadslid Bart Vermaercke (N-VA) naar de stand van zaken betreffende de fietsostrade F7.

Zoals reeds eerder bekend, is de fietsersbrug over de Volhardingslaan opnieuw aanbesteed en kan eerstdaags begonnen worden aan de verbinding tussen de Beekstraat en de Klapstraat.
Een belangrijke missing link bleef de verbinding tussen de Nachtegaalstraat – Molenstraat en de Molenstraat – Tonnestraat. Bevoegd gedeputeerde Riet Gillis (Groen) had goed nieuws. De beslissing is genomen, in overleg met de Stad Deinze en Infrabel, dat de fietssnelweg tussen de Molenstraat en de Tonnestraat ten zuiden van de spoorweg komt. De procedure kan dus opgestart worden en er wordt gemikt op eind 2021 om dit volledig klaar te hebben.

Bart Vermaercke: “Op het grondgebied van Zulte is de F7 nog niet helemaal volledig maar ook dat zit in een stroomversnelling. De deputatie heeft de ambitie om de F7 op Oostvlaams grondgebied deze legislatuur helemaal uit te voeren. Alleen voor het stuk tussen de Karrestraat en de Klapstraat is het nog wachten daar Infrabel eerst de keuze moet maken wat met de overweg in de Klapstraat in Deurle gaat gebeuren. Naar ik verneem zou er sprake zijn van een brug over de spoorweg.”

Vermaercke heeft ondertussen zelf een voorstel aan Gillis overgemaakt om deze missing link te overbruggen via de omvorming van de Karrestraat tot fietsstraat en de aanpak van de conflictpunten. De inrichtingsmaatregelen worden hoe dan ook besproken op de projectstuurgroep met alle noodzakelijke partijen waaronder de lokale besturen Deinze en Sint-Martens-Latem.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...