Deinze start met de Katrol, studie- en gezinsondersteuning bij kwetsbare gezinnen

Met de opstart van de Katrol Deinze wil het stadsbestuur tegemoetkomen aan de signalen die het kreeg vanuit het onderwijs en de armoedeverenigingen. Gezinnen die het moeilijk hebben, werden immers tijdens de eerste coronagolf dubbel zo hard getroffen. De Katrol Deinze zal met de studie- en gezinsondersteuning aan huis extra inzetten op een integraal armoedebeleid en het stimuleren van onderwijskansen.

“Tijdens de eerste coronagolf kwamen enkele maatschappelijke pijnpunten naar boven”, zegt Marleen Vanlerberghe, schepen bevoegd voor armoedebeleid. “Gezinnen die het moeilijk hadden, werden dubbel zo hard getroffen. De armoedeverenigingen van Deinze gaven aan dat het voor meerdere gezinnen moeilijk werd.” Schepen van onderwijs, Trees Van Hove, vult hierop aan: “De scholen signaleerden dat sommige kinderen door de lockdown een achterstand opliepen. Deinze is een onderwijsstad waarin alle kinderen recht hebben op gelijke onderwijskansen. We voelden dat we als stad hieraan iets moesten doen.“

Het stadsbestuur besliste om een katrolwerking Deinze op te starten volgens de principes en de visie van Stichting De Katrol en De Katrol vzw. Schepen Marleen Vanlerberghe gaat verder: “Met de Katrol Deinze starten we een werking die studie- en gezinsondersteuning geeft aan huis bij kwetsbare gezinnen in Deinze. Hiermee gaan we verder dan alleen helpen met het huiswerk. De Katrol ondersteunt de gezinnen bij alle mogelijke vragen en moeilijkheden. Onze coördinator en tevens ankerfiguur, Jeroen Kemel, zal alles in goede banen leiden. De ankerfiguur zal de professionele ondersteuning en begeleiding krijgen van het Expertisecentrum Katrol vzw.”

De Katrol Deinze mikt op een integrale gezinsondersteuning die oog heeft voor het hele gezin. Er wordt met iedereen in het gezin gewerkt, niet alleen met de kinderen. Op deze manier wordt er geprobeerd om de blik van de gezinsleden te verruimen. Tegelijkertijd wordt een onderwijscultuur in het gezin binnengebracht. Kansarme kinderen kansrijker maken, ouderbetrokkenheid verhogen, empoweren van kwetsbare gezinnen zijn maar enkele van de doelen die we met de Katrol Deinze willen bereiken. 

Schepen Van Hove geeft verder nog aan: “De scholen, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, het Sociaal Huis en de armoedeverenigingen kunnen gezinnen aanmelden, dit na een gesprek met de ouders. Zij beslissen zelf of ze mee in het project stappen en spelen dus een belangrijke rol. We willen hen kansen geven om te groeien in hun ouderrol. Daarna spreekt onze ankerfiguur Jeroen verder met de gezinnen af.” 

In de eerste plaats zullen hogeschoolstudenten de gezinnen bezoeken. Zij volgen een opleiding in een sociaal-pedagogische richting. Op deze manier worden niet alleen de gezinnen ondersteund, maar helpen we ook de professionals van morgen te vormen. Ook vrijwilligers kunnen de rol van ondersteuner opnemen met hulp van de ankerfiguur. 
Op maandag 19 oktober gaan we officieel van start als Katrol Deinze met de ondertekening van de licentieovereenkomst met Stichting De Katrol en De Katrol vzw. Tegelijkertijd doen we ook nog een warme oproep naar vrijwilligers. Toekomstige vrijwilligers zijn (op voorwaarde dat ze eerst reserveren) van harte welkom op de infoavond op 4 november 2020 in het Huis van het Kind. Wie graag als vrijwilliger aan de slag wil bij de Katrol Deinze of naar de infoavond wil komen, kan terecht bij ankerfiguur Jeroen via mail ([email protected]), via telefoon in de namiddag (0499 55 79 31) of bij de dienst welzijn in het Huis van het Kind.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...