Helft van de parkeerplaatsen verdwijnen definitief in de Tolpoortstraat

N-VA fractieleider Bart Vermaercke kwam dit te weten vanuit verschillende bronnen. Met de aanleg van de Brielpoortbrug wordt het nieuwe motto van het stadsbestuur (Deinze wandelstad) wel heel concreet. De voetpaden worden verbreed en vele parkeerplaatsen verdwijnen. De uitvoering wordt reeds gepland in de lente.

Verwonderd en ook niet

Bart Vermaercke laat weten niet echt verwonderd te zijn. “De coronacrisis werd aangegrepen om in allerijl en zelfs zonder enig overleg binnen de meerderheid de helft van de parkeerplaatsen “tijdelijk” weg te nemen met de felomstreden aankoop en plaatsing van de boombakken. Ik heb altijd gezegd dat het de verborgen agenda is van het college om dit definitief te maken, ik krijg dus nu gelijk.”

Zonder overleg, noch draagvlak

De manier van uitvoering en communicatie komt wel bedenkelijk over.

Vermaercke: “Ik heb een déjà-vu gevoel. Bij het omkeren van de rijrichting werden de opmerkingen en verzuchtingen van handelaars en bezoekers van het centrum compleet genegeerd. Ook nu is er geen sprake van participatie, zelfs niet van de minste communicatie. Je zou toch verwachten dat de vzw Winkelstad waar de handelaars en hun centrummanager rechtstreeks in participeren perfect op de hoogte zijn. Ook via andere handelsorganisaties of adviesraden is er nog niets doorgestroomd. Deinze heeft door sterk te investeren met succes verhinderd dat de Tolpoortstraat de zoveelste grijze en uitgebluste winkelstraat in Vlaanderen wordt. Alle winkeliers die hun nek uitgestoken hebben en zwaar geïnvesteerd hebben, zijn door corona hard getroffen. Feesten en communies zijn alweer uitgesteld en de stocks voor de lente en zomercollectie reeds besteld.“

Vermaercke: “Nu werken uitvoeren in de drukste winkelstraat van Deinze is niet verstandig. Als je zoiets wil doen dan moet je zorgen voor tijdige informatie en participatie. Ik reken op de nieuwe schepen van lokale economie om het debat echt aan te gaan om het centrum van Deinze bereikbaar en leefbaar te houden voor de handelaars, de bewoners en iedereen die er passeert.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...