Deinze voorziet een corona-buurtbudget

Stad Deinze zet zich in om sociale cohesie in tijden van corona te waarborgen en vereenzaming tegen te gaan. Zo kan men op korte termijn inspelen op behoeften die in buurten/wijken versterkt of ontstaan zijn door de coronacrisis. Daarom voorziet het stadsbestuur een corona-buurtbudget om via kleine projecten de burgers de kans te geven het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken in het licht van de corona-effecten.

Wat is een corona-buurtbudget? 

“Deinzenaren kunnen een beroep doen op een corona-buurtbudget om via eigen projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken” vertelt burgemeester Jan Vermeulen. “Heb jij een voorstel om de sociale cohesie en het welzijn in een Deinse buurt te bevorderen en/of de eenzaamheid van de buurtbewoners tegen te gaan in tijden van corona? Stad Deinze biedt je graag financiële ondersteuning via het corona-buurtbudget om je idee te realiseren! De stad voorziet een budget van 10.000 euro. Er kan maximaal 500 euro per project worden toegekend”.

Wie? 

“Het corona-buurtbudget kan worden aangevraagd door en toegekend aan een groep buurtbewoners, een buurtcomité of een wijkvereniging in Deinze, steeds bestaande uit minstens twee personen” vult Conny De Spiegelaere aan, schepen bevoegd voor sociale zaken. “De twee personen die de aanvraag indienen, moeten ingeschreven zijn op verschillende adressen in het bevolkingsregister van de stad, in de buurt waarop het project betrekking heeft. De aanvragers mogen geen deel uitmaken van hetzelfde gezin of bloed- of aanverwanten zijn in de eerste graad. Minstens één van de aanvragers moet meerderjarig zijn.”

Termijn en aantal projecten

Aanvragen voor een corona-buurtbudget kunnen worden ingediend vanaf 1 april 2021 tot en met
30 september 2021. De aanvragen worden behandeld in volgorde van indienen (datum indiening).

Eenzelfde groep/buurtcomité/wijkvereniging kan slechts één aanvraag in het kader van het reglement corona-buurtbudget indienen, tenzij het college van burgemeester en schepenen hiervan afwijkt.

Projecten zijn bijvoorbeeld: ontwikkeling van een gezinsvriendelijke wandelroute, een boekenruilkastje, een huis aan huis bedeling met allerlei lekkers, ludieke wenskaartjes met een kleine attentie…

Aanvraag indienenEen aanvraag voor een corona-buurtbudget gebeurt door het aanvraagformulier corona-buurtbudget volledig in te vullen. Je kan de aanvraag digitaal indienen tot en met 30 september 2021 via mail naar [email protected] of op papier bij de beleidsmedewerker participatie van de dienst strategie, kwaliteit en participatie van stad Deinze, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...