Guido Gezelle bejubelt Wontergem vanuit het Mudel

Exact 123 jaar geleden schreef Guido Gezelle een gedicht over onze deelgemeente Wontergem, die hij zou voordragen bij het zilveren priesterjubileum van zijn vriend Petrus Nolascus Lamon, priester in Wontergem. Het werk werd recent geschonken door de familie van de priester aan het mudel, dat het nu permanent zal tentoonstellen. 

Guido Gezelle was kind aan huis in Wontergem, waar hij vaak vertoefde bij zijn vriend Petrus Lamon, die er sinds 1893 pastoor was. Gezelle schreef hiervoor op 29 december 1898, vandaag precies 123 jaar geleden, een gelegenheidsgedicht, dat hij op het feest ging voorlezen. Maar 2 dagen later krijgt hij een telegram uit Brugge dat Guido’s broer Romaan overleden is. Hij besluit dan het gedicht niet voor te dragen, maar geeft het mee met Eerwaarde Cyriel Demeester, die toen aan het Grootseminarie te Brugge verbleef en roots had in Wontergem. Misschien las deze laatste het zelfs voor op 2 januari 1899, hij bewaarde het alleszins zorgvuldig nadien. 

“We wisten al een aantal jaar van het bestaan van het gedicht door het opzoekwerk van Gilbert Persijn en anderen uit Wontergem. Het is ook Gilbert die ons in contact brengt met de familie Demeester, die het manuscript had overgeërfd van hun grootoom. Na een bezoek aan onze stad werd het werk door de familie overhandigd in het bijzijn van oud- CD&V-minister Wivina Demeester die de goede reputatie van ons museum in Vlaanderen al jaren kent. We konden de schenkers overtuigen van het belang van het werk voor onze stad, waardoor ze het schonken aan ons museum, en niet aan andere musea die zich misschien meer specialiseren in Guido Gezelle. Het is voor ons van grote waarde”, zegt schepen van Cultuur Rutger De Reu.  

“Het werk telt 15 pagina’s en zal permanent in het museum te bezichtigen zijn”, vult conservator Wim Lammertijn aan, “en bovendien zal het werk een centrale rol krijgen in de tentoonstelling “Leiestreek in woord en beeld”,  die mudel voorbereidt en die de werken van de Leieschilders verenigd met poëzie en proza over onze regio van de 19de eeuw tot heden. Deze tentoonstelling zal openen in het najaar van 2022.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...