Stad past snelheidszones aan om verkeersveiligheid te verhogen

Op voorwaarde dat de gemeenteraad op 27 januari het gecoördineerd aanvullend verkeersreglement op de snelheidsregimes (zones 30/50/70) goedkeurt, worden de snelheidszones op het grondgebied van Deinze hertekend. Dit moet zorgen voor een verhoogde verkeersveiligheid. 

“Verkeersveiligheid is een van de speerpunten van het mobiliteitsbeleid van de stad Deinze”, vertelt Bart Van Thuyne, schepen bevoegd voor mobiliteit. “Door het debat over de veralgemeende invoer van zone 30 binnen de bebouwde kom, heeft het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een afwegingskader opgesteld over de keuze voor een welbepaalde snelheidslimiet in straten binnen de bebouwde kom. Op basis daarvan besliste het stadsbestuur om de snelheidsregimes op het grondgebied grondig te herbekijken.” 

“Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de ernst van de letsels na aanrijdingen in een zone 30 beduidend minder is dan bij hogere snelheden en dat er sowieso minder kans is op een aanrijding” vult burgemeester Jan Vermeulen aan. “Daarom willen we het snelheidsbeleid op ons grondgebied op een nieuwe leest schoeien.“

Concreet wordt het volgende voorgesteld:

In straten gelegen in verblijfsgebied (een gebied waar het verblijven van de mens het uitgangspunt vormt) wordt op gemeentewegen standaard gekozen voor een snelheidsregime van 30 km/u. Dit was al grotendeels het geval in Deinze.

In straten gelegen in verkeersgebied (een gebied waar de doorstroming van de weggebruiker het uitgangspunt vormt), wordt op gemeentewegen binnen de bebouwde kom een snelheidsregime van 30 km/u ingevoerd in die straten waar geen veilige, kwalitatieve (verhoogd aanliggende of vrijliggende) fietspaden aanwezig zijn. Als deze wel aanwezig zijn wordt een snelheidsregime van 50 km/u aangehouden.

Op gewestwegen binnen de bebouwde kom wordt waar geen veilige, kwalitatieve (verhoogd aanliggende of vrijliggende) fietspaden aanwezig zijn, het snelheidsregime verlaagd met 20 km/u.

Als de gemeenteraad deze voorgestelde snelheidswijzigingen goedkeurt, worden ze vastgelegd in het gecoördineerd aanvullend verkeersreglement snelheidsregimes (30/50/70).

Info

Dienst omgeving

Brielstraat 2

9800 Deinze

09 381 95 00

[email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...