Ondernemerskoepel Deinze Industrie stoomde sterke acties klaar voor 2022

Deinze Industrie is het ondernemersplatform van stad Deinze dat werken en ondernemen in de regio Deinze stimuleert en ondersteunt. De werkgroep heeft heel wat acties voor 2022 voorbereid.

Naast de structurele werking inzake kennisplatform (www.deinzeindustrie.be van waaruit actief kennis met de ondernemers wordt gedeeld), worden opnieuw grotere netwerkacties opgezet. 

Situering
Naast de structurele werking inzake kennisplatform (website www.deinzeindustrie.be van waaruit actief kennis met de ondernemers wordt gedeeld), worden opnieuw grotere netwerkacties opgezet. Ook informatie van de lokale en hogere overheden en andere werkgeversorganisaties worden via Deinze Industrie regelmatig meegedeeld.

Niet alleen is stad Deinze na de fusie de vijfde grootste stad van Oost-Vlaanderen geworden op vlak van inwoners (Gent/Aalst/Sint-Niklaas/Dendermonde/Deinze), ook op ondernemersvlak is het belang van onze stad na de fusie significant verhoogd: Deinze is na Gent de tweede grootste stad met 17.000 tewerkstellingsplaatsen en 230 ha bedrijfsgronden.

Acties 2022

Voor meer informatie kan www.deinzeindustrie.be geraadpleegd worden en voor alle vragen over deze acties kunnen de bedrijven mailen naar [email protected].

25 april: webinar employer branding

Dit is een gratis, digitale meeting gericht naar HR-medewerkers en zaakvoerders over hoe het bedrijf beter te positioneren naar de arbeidsmarkt toe. Niki De Boysere van VDAB zal tools aanreiken in deze tijden van een bijzonder krappe arbeidsmarkt. De eerste editie in 2021 was een succes en ook nu zijn er al veel deelnemers. Inschrijven kan nog tot 15 april.

Eind juni: groenaanleg rond bedrijfsgebouwen en bomenactie voor bedrijven

Deze actie is gericht op biodiversiteit en duurzame inrichting en leunt aan bij het stedelijk beleid van de ‘bomenactie’. De stad heeft de ambitie tegen 2025 één boom per inwoner aan te planten (44.000 bomen) en deze actie wordt nu vertaald naar bedrijven. De actie wordt nog uitgewerkt en zou normaal gezien eind juni kunnen plaatsvinden, in samenwerking met Natuurpunt, stad Deinze en Regionaal Landschap.  

Het doel is om aan de hand van een gegidst bezoek aan een industriezone toelichting te geven over hoe groenzones rond bedrijven kunnen worden aangelegd, gecombineerd met een voordelige aankoop van groen voor bedrijven.

27 augustus: Deinze Industrie Teamtrophy

Het sportief netwerkmoment van Deinze Industrie wordt voor de derde keer georganiseerd.

Deinze Industrie Teamtrophy is een collectieve, originele en sportieve teambuilding in de Brielmeersen in samenwerking met eventorganisator Movemint. Het concept is dat bedrijven zich inschrijven in teams van vier en het opnemen tegen elkaar. Het initiatief is ontzorgend: bedrijven hoeven zelf niks te organiseren en kunnen op die manier makkelijk een teambuilding organiseren voor hun medewerkers. De sportieve dag wordt afgesloten met een podiumceremonie en traktaties aan de foodtruck.

Begin september: vierde overhandiging laptops en PC’s aan lagere schoolkinderen uit kansarme gezinnen

In volle corona, in 2020, hebben bedrijven uit Deinze zich ingezet om IT (vnl. laptops) te verzamelen en te schenken aan lagere schoolkinderen uit kansarme gezinnen. De actie was een idee van wijlen schepen Norbert De Mey. De noodzaak tot het dichten van de digitale kloof leek door het afstandsonderwijs toen groter dan ooit. Er is een samenwerking opgezet met VTI Deinze, waarbij leerlingen uit de IT-afdeling de toestellen opkuisen en terug marktklaar maken. De IT komt dank zij de derde schakel in deze samenwerking, het Sociaal Huis en de welzijnsschakels, terecht bij de juiste gezinnen. Intussen konden 81 gezinnen geholpen worden. Gezien het structureel probleem van digitale achterstand, wordt de actie nu jaarlijks herhaald en kunnen bedrijven oude (maar nog goed werkzame) IT inleveren bij Deinze Industrie.  Mogelijks gaat men dit jaar een stapje verder door samen met het Sociaal Huis een implementatie te realiseren als ‘Digibank in Deinze’ (initiatief van de Vlaamse overheid). Dat zou een sterke combinatie zijn met het BEEGO-project (informaticabegeleiding aan huis) om onze kwetsbare burgers digitaal sterker te maken.

31 oktober: Deinze Industrie Jobcafé

Stilaan wordt het Deinze Industrie Jobcafé een vast begrip. Jaarlijks profileren meer dan 40 bedrijven zich naar toekomstige werknemers. Het concept wordt jaarlijks bijgeschaafd om in te spelen op de actuele noden.  Zo zullen in 2022 intakers aan het onthaal de bezoekers op basis van hun wensen en verwachtingen begeleiden naar de standhouders en zo kennismakingen faciliteren.

Het doel van het jobcafé is om op een ongedwongen manier kennismaken met de vele bedrijven in de regio Deinze en eventueel het aandeel dichter bij huis werken nog te verhogen. Onze regio kent een lage werkloosheidsgraad (2,7%).  Het aantal standhouders is beperkt tot 45 bedrijven, vol is vol,  inschrijven kan vanaf nu.

15 december: Deinze Industrie Ondernemersquiz met nieuwjaarsreceptie in De Rekkelinge

Dit is een nieuwe creatieve formule om te klinken op het afgelopen en het nieuwe ondernemersjaar. Met een ondernemersquiz en inhoudelijke vragen over industrie/bedrijven in Deinze wil Deinze Industrie op een ludieke manier een netwerkmoment opzetten. Bijleren en elkaar ontmoeten, dat is de opzet.

Structurele projecten

Dit zijn niet zozeer netwerkmomenten, maar duurzame initiatieven om het ondernemerschap te ondersteunen.

Naast als aanspreekpunt en als verbindende factor naar onder meer het lokaal bestuur te fungeren, zette Deinze Industrie ook deze initiatieven op:

Bizlocator

Dit is een generiek platform van VLAIO, waarbij voor stad Deinze een gepersonaliseerde versie in samenwerking met Deinze Industrie is opgezet.

Het doel is om handelaars en bedrijven zoveel mogelijk op de hoogte te brengen van vrijstaande panden/bedrijven en of bedrijfsgronden: https://www.deinzeindustrie.be/ruimteen-milieu.

Handelaars en bedrijven kunnen zelf hun input leveren aan Bizlocator. Bizlocator Deinze is intussen geïntegreerd op de site van stad Deinze, Deinze Industrie en Deinze Winkelstad. Het doel van de drie partijen is om in de toekomst dit platform verder bekend te maken, zodat het meer wordt ingezet als centrale database.

Communicatie

Naast constante communicatie naar bedrijven via website en e-letters, verzorgt Deinze Industrie ook de rubriek ‘Ondernemen’ in het stadsmagazine D17. Maandelijks wordt een bedrijf in de kijker gezet met als doel het bedrijfsleven dichter tot bij de burger te brengen.

Vanaf juni wordt de rubriek versterkt door een podcast.

Gedreven werking

Deinze Industrie wordt voortgestuwd door een dynamisch team dat zich volledig ten dienste stelt van de ondernemers in Deinze. Zowel burgemeester Jan Vermeulen, als schepen voor KMO en Industrie Filip Vervaeke met steun van het college en de administratie, zetten zich al jaren in voor de lokale economie in Deinze, samen met het bestuur van Deinze Industrie.

Het bestuur stuurt de werking aan en vertegenwoordigt het ondernemersveld in Deinze: de Prijkels vzw/Gert Snel, (transport Snel Logistics) – Rond de Watertoren vzw/Filip Walraeve (Demival) –  Deinze Noord vzw/Dirk De Leu (Aluvision) en bedrijven in Nevele: Steven Lagaisse (SLV rent).De centrale coördinatie van Deinze Industrie is in handen van Yannic Demeyer van Zalm.biz, bureau voor zakelijke communicatie en is te bereiken via [email protected] of 0497 480 657.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...