Stad Deinze behaalde de 10 mondiale uitdagingen!

Twee jaar geleden werden de Oost-Vlaamse steden en gemeenten uitgedaagd om deel te nemen aan de ’10 mondiale uitdagingen’. Op donderdag 24 maart vond de prijsuitreiking plaats, waarop ook stad Deinze het certificaat van deelname mocht ontvangen. Stad Deinze was één van de 15 lokale besturen die de uitdagingen tot een goed einde brachten!

De campagne zette steden en gemeenten aan om lokaal mondiaal beleid op hun agenda te zetten. De lokale besturen engageerden zich om tien doelen te behalen:

  1. Organiseer een mondiale week met een zelfgekozen thema.
  2. Organiseer in het lokale cultuurcentrum een activiteit rond wereldburgerschap.
  3. De bibliotheek zet een activiteit op rond wereldburgerschap*.
  4. De basisscholen in de gemeente organiseren een educatieve activiteit rond een mondiaal thema.
  5. Zorg voor een vaste rubriek in het lokale infomagazine rond mondiale thema’s.
  6. Communiceer naar je inwoners over lokale initiatieven rond mondiale solidariteit binnen de gemeente.
  7. Organiseer een faire markt met sensibiliserend luik.
  8. Neem een initiatief om duurzaam consumeren bij de bevolking te stimuleren.
  9. Zorg dat minstens één extra duurzaam product structureel wordt aangekocht door het gemeentebestuur.
  10. Organiseer een activiteit voor het gemeentepersoneel om het draagvlak voor het eigen lokaal mondiaal beleid te vergroten.

“De uitdagingen waren voor ons een manier om onze huidige werking in kaart te brengen en eventueel nieuwigheden te introduceren. Zo werd tijdens de Week van de Fair Trade een nieuwe wedstrijd ‘De Stoel’ gelanceerd die dit jaar opnieuw zal plaatsvinden. Met de uitdagingen werd een uiteenlopend publiek bereikt, zowel volwassenen als kinderen, lokale handelaars, … Deze campagne toonde aan dat mondiale thema’s heel breed gezien kunnen worden en iedereen kunnen aanspreken. We hopen met deze kennis ons lokaal mondiaal beleid verder uit te werken, nog meer samenwerkingen aan te gaan en vanuit een heel nieuwe invalshoek te denken om ons beleid te versterken” vertelt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor het lokaal mondiaal beleid.

Stad Deinze kreeg een speciale vermelding voor uitdaging 4, de organisatie van een educatieve activiteit rond een mondiaal thema. In samenwerking met Djapo (een educatieve organisatie) organiseerde stad Deinze trajectbegeleidingen voor verschillende scholen rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s). Ook in 2022 wordt een nieuw aanbod voor scholen geïntroduceerd. In twee gemeentescholen werd een fairtrademarkt georganiseerd, gecombineerd met enkele sensibiliserende lessen. De scholen kregen naar aanleiding van de internationale dag van de rechten van het kind de tools in handen om te werken rond dit thema. Er werden lesmappen van UNICEF uitgedeeld om in de klas aan de slag te gaan rond kinderrechten. Sinds september 2021 bezoekt het Stedenbandhuisje de Deinse basisscholen. Dit project kadert in de stedenbandwerking van Deinze en Lievegem met KeMoPoDi.

Alle deelnemende gemeenten die slaagden in hun opzet, krijgen een korting van 1.000 euro op een selectie van trajecten aangeboden in het omgevingscontract. Via dit contract kunnen steden en gemeenten intekenen op een breed aanbod van diensten en projecten over milieu, klimaat, duurzaam wonen en bouwen, energie, mobiliteit, … Het omgevingscontract heeft een duidelijke en doelbewuste link met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...