Boek ‘De verkoop van vastgoed door lokale besturen’

Op donderdag 5 mei lanceert uitgeverij Politeia een boek over vastgoed. De auteur ervan is Deinzenaar Steven Van de Putte. De lancering gaat gepaard met een vastgoedcongres. De centrale vraag luidt hoe lokale besturen hun vastgoed in de markt zetten. Stad Deinze is partnerstad voor dit congres. 

Handboek lokale besturen 

Lokale besturen gaan steeds bewuster om met ruimtelijke ordening, wooninbreiding en stadsvernieuwing. Om ruimtelijke kwaliteit te creëren en een antwoord te bieden op maatschappelijke noden, worden vastgoedoperaties steeds belangrijker. Lokale besturen nemen steeds vaker een regierol op in de ontwikkeling van nieuwe wijken of buurten, onder meer via publiek-private samenwerking (PPS-projecten). Dit handboek biedt hen diverse vastgoedstrategieën en verkoopprocedures aan. “Aangezien lokale overheden wettelijk tot weinig verplicht zijn wanneer zij hun onroerend goed verkopen, zijn zij vragende partij naar een duidelijk kader. Dit handboek reikt meerdere kapstokken aan voor doordachte keuzes bij vastgoedvalorisatie”, weet Anje Van Biesen, uitgever bij Politeia. Daarnaast gaat het boek ook in op actuele tendensen rond projectontwikkeling. 

Vastgoedjurist 

De auteur van het boek is Steven Van de Putte. Hij is master in de rechtsgeleerdheid en schreef een masterproef over dit onderwerp. Steven Van de Putte werkte jarenlang als vastgoedexpert bij het Oost-Vlaamse provinciebestuur en zorgt vandaag als diensthoofd bestuurszaken en jurist voor de juridische ondersteuning van de vastgoedprojecten van de stad Deinze.

Massale belangstelling 

Dat er duidelijk nood is aan dit boek, blijkt uit de massale belangstelling van de voorbije maanden. “Maar liefst 150 ambtenaren volgden al onze webinar met Steven als spreker”, vertelt Anje Van Biesen. “Ook onze voorverkoop loopt als een trein.”

Vastgoedcongres 

Precies omwille van de massale belangstelling gaat de boeklancering met een vastgoedcongres gepaard. Op donderdag 5 mei komen tal van boeiende sprekers afgezakt naar dienstencentrum Leiespiegel. In de voormiddag is onder meer prof. Frederik Vandendriessche (UGENT) te gast. Hij spreekt er over hernieuwbare energieprojecten op gronden en gebouwen van lokale besturen. In de namiddag spreekt advocaat Simon Verhoeven (Equator) over de relatie tussen vastgoed en de wetgeving overheidsopdrachten. Notaris Christian Van Belle belicht dan weer moderne tendensen in de openbare verkoop. Kort voor de middag doen Sofie De Wolf en Ward Schoenmaekers van de Afdeling Vastgoedtransacties de biedprocedure uit de doeken. Daarnaast komt ook stad Deinze als partnerstad aan bod. Zo zullen schepenen Johan Cornelis en Bart Van Thuyne en clustercoördinator Peter Coppens het belang van vastgoedtransacties voor de stadskernvernieuwingsprojecten ‘Wonen aan de Leie’ in Deinze bespreken. 

Praktisch 

De boeklancering vindt plaats op donderdag 5 mei van 9.30 tot 16 uur. Inschrijven is verplicht en kan via https://www.politeia.be/nl/opleidingen/312194-congresvastgoedvalorisatiedeverkoopvanvastgoeddoorlokaleoverheden.

Inschrijven kost 149 euro (incl. btw). Alle deelnemers krijgen de publicatie ‘Vastgoedvalorisatie. De verkoop van vastgoed door lokale overheden’ (Steven Van de Putte) mee naar huis. 
Het boek kan vanaf 5 mei besteld worden op de website van Uitgeverij Politeia (www.politeia.be).

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...