Stad Deinze: ook in 2021 klopt de rekening

De jaarrekeningen 2021 van de stad (inclusief het OCMW) en het AGB stad Deinze worden op 21 juni aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Uit deze jaarrekeningen blijkt dat het jaar 2021, ondanks de grote financiële uitdagingen, in goede orde werd afgesloten. 

Het effectief overschot op de gewone werking bedraagt 10,6 miljoen. Dit is 1 miljoen hoger dan oorspronkelijk geraamd. Dit overschot is ruimschoots voldoende om de leningen af te lossen (4,3 miljoen euro). Eind 2021 had de stad een openstaande schuld van 42,3 miljoen euro. Dit is 3,8 miljoen euro minder tegenover vorig jaar.

De uitdagingen voor de stad zijn echter gigantisch. Sinds 2020 wordt het bestuur geconfronteerd met de coronapandemie, die reeds een financiële impact had op het stadsbudget van ongeveer 2 miljoen euro. Hier is vanaf 2021 ook nog de exploitatie van het vaccinatiecentrum bijgekomen en sinds dit jaar de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. 

Naast deze extra bezorgdheden, is er ook nog de bijzonder hoge inflatie die de stadsfinanciën onder druk zet. De kosten stijgen, de toegewezen taken nemen toe en de inkomsten zullen niet gelijkmatig meestijgen. Toch wil het stadsbestuur zijn bestaande dienstverlening verder zetten.

Ook andere besturen worden met dezelfde problematieken geconfronteerd. Deinze heeft zijn financiële toestand echter onder controle door enkele structurele verschillen met andere besturen. Zo heeft het stadsbestuur een lagere kostenstructuur. De personeelskost per inwoner ligt 19 % lager dan gelijkaardige gemeenten in Vlaanderen. Ook de schuld per inwoner bedraagt 13 % lager in deze vergelijking. De stad beschikt daarenboven over reservefondsen. Hierdoor slaagt het stadsbestuur erin om de belastingdruk per inwoner lager te houden dan gelijkaardige gemeenten in Vlaanderen.

In 2021 werd er voor 20,5 miljoen euro geïnvesteerd: de verwerving van het RAC-gebouw met parking, fietspaden langs N466, Masterplan Brielmeersen en aanleg kunstgrasvelden, aanleg Brielpoortbrug, nieuwbouw gemeenteschool Landegem, realisatie fietssnelweg F7.

Aan de investeringsprojecten wordt in de periode 2022-2025 planmatig verder gewerkt. Voor deze periode staan nog 100 miljoen euro aan investeringen op stapel: clustersportgebouw Palaestra, fietspadenprojecten N409, N466 Leernsesteenweg, projecten gekaderd in fietsrelanceplan (doortrekking fietspad Vaart Links, Sint Hubertstraat), omleidingsweg Nevele, aanleg stationsomgeving, Cultuurhuis Hansbeke, klimaatpact, bomenplan, …

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...