Deinze was nog nooit zo fair trade

Stad Deinze herbevestigt haar titel als FairTradeGemeente via de Fair-O-Meter, de tweejaarlijkse barometer van het lokaal engagement voor een faire wereld. We maken deel uit van een Vlaams netwerk van 193 Vlaamse en meer dan 2.200 Fair Trade Towns. We zetten mee de schouders onder de vernieuwde campagne van Faire Gemeenten en engageren ons om nog meer lokaal, ecologisch en fair te handelen.

Zelf-evaluatie als toets
“Om de titel van FairTradeGemeente te behouden moet onze dienst Lokaal Mondiaal Beleid tweejaarlijks de Fair-O-Meter (de barometer van het lokaal engagement voor een faire wereld) invullen. Deze evalueert ons engagement als FairTradeGemeente op zes criteria” zegt Trees Van Hove, schepen bevoegd voor Lokaal Mondiaal Beleid. ”Het gaat over het engagement van het stadsbestuur in samenwerking met lokale winkels en horeca, scholen, bedrijven en organisaties. Daarnaast peilt de Fair-O-Meter ook naar de mate waarin we als stad communiceren over ons engagement, of er al dan niet een lokale groep van vrijwilligers is die de campagne mee uitbouwt én of we inspanningen doen voor lokale en duurzame voeding. Er wordt een score van A (beste score) tot E (minst beste score) toegekend per criterium. Op deze tweejaarlijkse zelf-evaluatie haalden we een A-score, wat zeer goed is.” 

Deinze wordt een faire gemeente met lef

Stad Deinze zet samen met 193 andere Vlaamse gemeenten en steden de schouders onder de 

vernieuwde Faire Gemeenten campagne. Een omslag waarbij de campagne, en de vier stichtende organisaties erachter (Fairtrade Belgium, Oxfam België, Rikolto en 11.11.11), volop willen inzetten op de LEF-principes: lokaal, ecologisch en fair denken en doen. 

“Via de omslag van FairTradeGemeenten naar Faire Gemeenten, willen we aansluiten bij andere lokale initiatieven zoals lokale voedselstrategieën, deel-, herstel- en hergebruikprojecten en acties, …” stelt Bianca De Wolf, nationaal coördinator. “Fair trade is immers een onderdeel van een groter streven naar een duurzame en eerlijke samenleving. Vandaar de keuze voor de LEF-principes.“

De omslag zal zich geleidelijk ontplooien, met alvast een eerste actie in het verschiet: De Faire Ronde die op 13 mei op World Fair Trade Day in tal van Faire Gemeenten wordt georganiseerd. Ook in onze stad. 

Zes criteria

FairTradeGemeente is een titel die aangeeft dat de stad/gemeente en haar inwoners eerlijke handel, lokale duurzame landbouw en sociale en duurzame rechtvaardigheid een warm hart toe dragen en er ook effectief werk van maken. 

Een gemeente/stad moet hiervoor voldoen aan zes criteria:

  1. Het lokale bestuur steunt en promoot fair trade. Met woorden, én met daden.
  2. Minstens twee fairtradeproducten zijn beschikbaar in de plaatselijke winkels. En in de horeca worden ze geserveerd.
  3. Lokale scholen, bedrijven en organisaties gebruiken fairtradeproducten en helpen de kennis en betrokkenheid te vergroten.
  4. Een goede communicatiestrategie houdt de campagne levend. Zo voelt iedereen (inwoners, handelaars, organisaties) zich gewaardeerd voor zijn engagement.
  5. Een lokale trekkersgroep van vrijwilligers houdt de vingers aan de pols en zorgt mee voor continuïteit van de campagne. 
  6. De gemeente promoot lokale consumptie en productie van duurzame voedingsproducten.

Naast deze zes criteria willen we verdere stappen nemen om eerlijk, ecologisch en bewust te consumeren. Zo werken we mee aan een meer duurzame en eerlijke samenleving.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...