Dubbel goed nieuws voor Driespoort Shopping – resultaat dagvaarding en akkoord tijdelijke bouwvergunning van Driespoort Shopping.

Bij arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 24 augustus 2023 (begin september 2023 ontvangen) werd de vergunning van de deputatie van 5 mei 2022 vernietigd. Er werd aan de deputatie een nieuwe termijn gegeven om de vergunning beter te motiveren. De reden hiervoor is dat de Raad van mening is dat een voormalige reservatiestrook voor een toekomstige ringweg – hoewel deze niet op de plannen staat – in rekening moest gebracht worden. De Raad stelde hierbij dat de reservatiestrook ook deel moet uitmaken van het MER-rapport. Uit het dossier blijkt dat de reservatiestrook voor de hypothetische ringweg geen deel uitmaakt van het MER-ontheffingsrapport of van de aanvraag.

Het arrest handelt dus zelfs niet over de gebouwen van Driespoort Shopping, maar enkel over een toekomstige (ingang)strook die langsheen de parking van Driespoort Shopping zou moeten ingetekend staan (en die mogelijks nooit zal benut worden). Nu was deze kwestie nog niet voldoende voor de klagers en werden door Hilde D.R. en Patrick P. de afgelopen maanden gretig dreigementen tot sluiten met strafklachten, dagvaardingen en ingebrekestellingen de wereld ingestuurd. Er is geen enkel instrument onbenut gebleven om de eigenaars, de stad en ook de huurders te benaderen, angst te zaaien en onwaarheden zo vaak als mogelijk te herhalen zodat de waarheid bijna onrecht wordt aangedaan.

Resultaat
Gezien de complexiteit die door de klagers is gecreëerd, zijn de afgelopen maanden veel gesprekken gevoerd met iedereen die betrokken was met de procedurekwesties. Driespoort Shopping/De Kortrijkse Toren koos altijd voor de rede en ethiek, maar liet niet over zich heen lopen, zoals door sommigen wel eens werd gedacht.

Integendeel, de weerbaarheid en het doorzettingsvermogen heeft ervoor gezorgd dat volgende resultaten nu zijn uitgesproken:

  • Uitspraak voorlopige maatregel (sluiten van de winkels met dwangsom): Patrick P. is in deze VOLSTREKT in het ongelijk gesteld. De rechter vindt dat men aan de wrok van Patrick P. geen medewerking moet verlenen èn bovendien zouden de maatregelen veel te disproportionele gevolgen hebben voor zowel Driespoort Shopping, als voor de bewoners van de appartementen, als voor de uitbaters van de verschillende handelszaken. Daarbij komt ook dat de handelszaken beschikken over een definitieve en niet-vernietigbare uitbatingsvergunning.
    Vreemd is wel, vind Driespoort Shopping, dat Patrick P. deze uitspraak publiekelijk als ‘fake news’ afdoet en dat hij de pers zou aanklagen. Het gaat hier over een vonnis van de rechter en dus een officiële uitspraak door de rechterlijke macht. Een dergelijke gedachtegang over de rechterlijke macht stemt tot nadenken.
  • Uitspraak deputatie: de deputatie heeft op donderdag 18.1.2024 een tijdelijke vergunning van 3 jaar verleend. Deze tijdelijke vergunning is goed nieuws en geeft Driespoort Shopping de tijd om met de resultaten van de reeds ingediende volwaardige MER (Milieu Effecten Rapport) over enkele maanden een nieuwe langdurige vergunning aan te vragen. De mismatch die telkens bleek tussen de vergunningsaanvraag en de MER-studie (i.k.v. de reserveringsstrook) zou met de komende nieuwe vergunning moeten opgelost zijn. De 2 tijdelijke vergunning geeft in elk geval rust en rede om de administratieve procedure compleet volgens de regelgeving te kunnen afronden.

Manipulatie versus dankbaarheid Driespoort Shopping betreurt ten zeerste hoe fel deze procedurekwesties op een bijna manipulatieve manier door de klagers zijn kenbaar gemaakt, met als doel te schaden en onrust te zaaien. Het continu en herhaaldelijk rechtstreeks benaderen van de winkeluitbaters via alle mogelijke kanalen en het selectief communiceren via sociale media hebben voor veel onnodige onrust en veel verdraaide feiten gezorgd. Dit maakt dat Driespoort Shopping bijzonder opgetogen is over de uitspraken van afgelopen week.

Driespoort Shopping wil in de eerste plaats de vele klanten die trouw zijn gebleven aan het winkelcentrum en de vele positieve partners in dit verhaal van harte bedanken. Het is dankzij hun expertise, enthousiasme en ondernemerschap dat er vandaag finaal posiGef nieuws is. Een speciale pluim gaat naar de 120 medewerkers van alle winkels in Driespoort Shopping, die altijd zijn blijven zorgen voor een vriendelijke begroeting, comfort voor de klanten en veel werkethiek.

Ook al zullen de klagers – bijna op een zielige manier – alsnog het tegendeel proberen te beweren, de procedures zijn zo goed als afgewend.

Persbericht / Meer info: NV De Colle Vastgoed – [email protected]

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...