DeinzeOnline

Tag Archives: verkeer

De knip in de dr. Adriaan Martenslaan

Op vrijdag 5 juli 2019 zal een knip ingevoerd worden in de dr. Adriaan Martenslaan t.h.v. nr. 40. Op een later te bepalen tijdstip zullen de buurbewoners uitgenodigd worden voor een participatieavond om deze maatregel te bespreken.

Vanuit verschillende bewoners kwam er melding dat er regelmatig sluipverkeer door deze straat rijdt. Omdat dit probleem enkel zal toenemen met de vakantie en het mooie weer in het vooruitzicht, wil het stadsbestuur maatregelen hiervoor treffen.

Vosselare Put, aangepaste verkeersmaatregelen

Om de veiligheid van alle bezoekers, zwemmers en omwonenden te garanderen zullen de Leieoever ter hoogte van Astene Sas en de Kleine Pontstraat tot aan Vosselare Put vanaf 5 juli tot en met 31 augustus 2018 verkeersvrij zijn en dit van zodra de parkeercapaciteit van de parkings aan Vosselare Put bereikt wordt. Dit geldt uiteraard niet voor de bewoners en het plaatselijk verkeer.

De vzw Vrienden van Vosselare Put, adviseren jullie om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het domein te komen.
Op hittedagen zijn de parkeerplaatsen snel ingenomen. De massale toestroom van wagens die geen plaats meer vinden, de onmogelijkheid voor wagens om Vosselare Put te verlaten, brengt het verkeer tot stilstand wat onder meer een vlotte bereikbaarheid van de site door veiligheidsdiensten en de omliggende bewoners zeer sterk belemmert.
De vzw vrienden van Vosselare Put zal op diverse locaties parkeerwachters inzetten om deze verkeerschaos zoveel als mogelijk te beperken. Politie zal ingeschakeld worden indien men zich niet houdt aan de instructies van de parkeerwachters.
Vosselare Put is gelegen aan de oude Leiemeander te Astene. De 4,7 km kilometer meander ontstond rond 1860 toen een deel van de Leie gekanaliseerd werd.
De vzw Vrienden van Vosselare Put zetten zich belangeloos in om dit unieke stukje natuur in Deinze, de unieke sfeer en het unieke karakter ervan te behouden.
Wij hopen dan ook op uw begrip voor deze maatregelen!

GroenRood ziet vele van haar ideeën gerealiseerd

GroenRood is blij dat haar jarenlange inzet voor verkeersleefbaarheid en haar vele voorstellen voor een duurzame mobiliteit voor een heel groot deel overgenomen werden in het mobiliteitsplan dat nu voorligt. Het STOP-principe, de aandacht voor veilige fietsverbindingen en fietsinfrastructuur, maar ook het lussensysteem voor het verkeer in het centrum van Deinze en het verlengen van afslagstroken komen stuk voor stuk letterlijk uit onze eerdere voorstellen. Alleen jammer dat de stad ook wil inzetten op een nieuwe ring dwars door een wijk van Petegem en op het doortrekken van de Zwarte Baan, beide onnodige projecten die meer kwaad dan goed zullen doen.

Het STOP-principe

Eddy De Winter: “GroenRood is blij dat het nieuwe mobiliteitsplan resoluut de keuze maakt voor het STOP-principe (eerst stappers, dan trappers, dan openbaar vervoer en pas dan privévervoer). Het mobiliteitsplan geeft ook toe dat de kwaliteit van de fietsverbindingen nog niet in orde is en er nog veel werk is. Maar de plannen voor de vele fietsbruggen over (water)wegen en voor tunnels onder (spoor)wegen kunnen zeker op onze goedkeuring rekenen. Ongelijkgrondse kruisingen zijn inderdaad veel veiliger. Het is hartverwarmend om te zien dat het hele fietsroutenetwerk van de provincie en een groot deel van het fietsroutenetwerk tussen deelgemeenten en het centrum waarvoor de stad nu kiest, allemaal komen uit het fietsrouteplan dat Dirk Stroobandt al in 1995 aan de Gemeenteraad heeft voorgelegd maar toen nog niet goedgekeurd kreeg.”

Annick Verstraete: “Wij zijn ook blij dat de stad de verkeerslichten in Deinze wil optimaliseren met wachttijdvoorspellers, het toelaten van rechtsaf slaan door rood voor fietsers en vierkant groen (waarbij voetgangers en fietsers in alle richtingen groen krijgen terwijl ander verkeer moet wachten). Het mobiliteitsplan vraagt ook aan De Lijn meer busverbindingen maar wij zouden hier nog een stapje verder willen gaan en vooral het busvervoer tussen de deelgemeenten verder sterk willen uitbreiden. Dat de stad de stopplaatsen van de trein in Astene en Grammene terug wil openen is ook een oude eis van ons.”

Autoluw centrum met lussen

Dirk Stroobandt: “Het mobiliteitsplan streeft naar een autoluw maar bereikbaar centrum met grote randparkings. Dat  is volgens ons ook het enig haalbare scenario. Dat hierbij het lussensysteem van GroenRood nagenoeg volledig overgenomen werd, betekent dat het stadsbestuur eindelijk onze duurzame visie op de mobiliteit van Deinze ondersteunt. Hierbij zal de rijrichting van de Tolpoortstraat omgekeerd worden (volgens de meest logische richting  van de Leie naar de N43) en komt er éénrichtingsverkeer in de G. Gezellelaan van de N43 naar de Karel Picquélaan zodat het kruispunt op de N43 ontlast wordt en files zullen verminderen, een idee dat enkel GroenRood had voorgesteld. Ook onze voorstellen voor extra afslagstroken op de N43 en de Stadionlaan werden ondertussen al gerealiseerd.”

Nieuwe ringweg slecht idee

Peter Parmentier: “Waar wij van in het begin fel tegen gekant waren, is de geplande aanleg van een stuk ring tussen de Gaversesteenweg, doorheen de Driespoort en Ter Wilgen, dat afgebroken zou worden, onder de Poelstraat en de spoorweg naar de Kortrijksesteenweg. Deze weg doorkruist een grote wijk van Petegem en zal de woonkwaliteit daar erg aantasten zonder dat het de ideale oplossing is voor sluipverkeer tussen Astene en Petegem. Dat sluipverkeer kan beter op andere manieren ontmoedigd worden zonder dat een nieuwe weg nog meer verkeer door deze wijk zal aantrekken.”

Eddy Donné: “Ook het doortrekken van de Zwarte Baan achter de wijk Schave naar de Vaart Linkeroever zal enkel maar meer verkeer aantrekken terwijl het nauwelijks iets zal veranderen aan het verkeer dat door de Oude Brugsepoort raast. Daar zijn ook de overheidsdiensten van overtuigd want zij willen deze doortrekking ook niet. Dit stuk weg dwars door een Europees natuurgebied kan dus voor ons niet.”

Vlot en hoffelijk in Deinze?

Het enige punt in Deinze waar de bestuurder gretig gebruik maakt van zijn voorrang, kruising Centrumlaan met de Oostkouterlaan. Dit plakaat onder het voorrang bord zal hopelijk wat meer hoffelijkheid brengen aan dit punt. Maar het lijkt ons een niet officieel bord waar hopelijk geen discussies van komen.

Ritsen hoffelijk 2013-06-30 17.53