Buitenplaatsen van afvalzakken

De gemeenteraad van Deinze besliste in zitting van 29 maart 2012 het politiereglement Deinze aan te passen, op advies van de Staph i.v.m. het buitenplaatsen van afvalzakken vóór 18 u door bepaalde personen met een handicap of bejaarden.

Personen met een handicap of bejaarden, die een attest kunnen voorleggen dat betrekking heeft op:
-een erkenning van de FOD Sociale Zekerheid van een vermindering van de zelfredzaamheid met tenminste 12 punten
-of een toelating tot Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) van de VAPH
-of genieten van gezinsassistentie
125 stickers overhandigd krijgen.

Door het aanbrengen van de sticker op “afvalzakken, papier en karton en glas, verkrijgen ze de toelating om deze de dag vóór de wekelijkse ophaaldag vóór 18.00u buiten te plaatsen. De formulieren om deze stickers aan te vragen zijn te verkrijgen aan het onthaal van het stadhuis, in de dienst Sociale Zaken of kan u downloaden via www.deinze.be

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...