Open kaart spelen over werken op gewestwegen

De middenstand op de invalsweg N35 naar de E17 klaagt steen en been. Doorn in het oog is de vertraging van de wegenwerken. De heraanleg van het op – en afrittencomplex op de autosnelweg E17 in Deinze is nu al verlengd tot eind april, terwijl de werken eind februari klaar hadden moesten zijn. De middenstanders zijn het moe.


Fotografie Ariane

Open VLD heeft begrip voor hun standpunt. Niemand zal ontkennen dat de werken noodzakelijk zijn. Verkeersveiligheid en een betere ontsluiting van onze stedelijke functies belangen ons allemaal aan. We kunnen de investeringen van de hogere overheid alleen maar toejuichen. En tegen het winterverlet is inderdaad geen kruid gewassen We merken ook dat via elektronische nieuwsbrieven en wekelijkse werfvergaderingen grote inspaninningen worden geleverd om te communiceren.. Maar toch stellen we vast dat het blijkbaar niet voldoende is. Zodra de middenstand minstens de perceptie heeft dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun bedrijvigheid, ontstaat een probleem.

Bij de start van de werken in 2012 klonk het nochtans veel belovend. Er zouden steeds zoveel mogelijk bewegingen open gelaten worden en de werken op de steenwegen E17 en N43 zouden op elkaar afgestemd worden. En daar wringt momenteel het schoentje. De coördinatie is vandaag helemaal zoek. Afgelopen maandag startte het Vlaams gewest met werken op de Kortrijksesteenweg in Sint – Denijs – Westrem, richting Deinze, waardoor de afrit van de E40 voor het verkeer uit Brussel wordt afgesloten. In de tweede fase (juni – juli) wordt ook de oprit naar de E40 richting Oostende afgesloten. Het is duidelijk dat een dergelijke combinatie van werfwerkzaamheden de draagkracht van de mobiliteit van en naar Deinze te boven gaat. Wij betreuren deze ongelukkige samenloop, vooral omdat de communicatie met het stadsbestuur over de werken in Sint – Denijs-Westrem ondermaats was.

Open VLD Deinze heeft dan ook een duidelijke boodschap aan het Vlaams gewest:

1. Een dergelijke samenloop van grote werfwerkzaamheden is niet voor herhaling vatbaar.

2. Eenmaal de winterprik voorbij is, moet het Vlaams gewest de communicatie met middenstanders en bedrijven op en rond het afrittencomplex nieuw leven in blazen. Wij pleiten voor de nodige creativiteit om die moeilijke periode van enkele maanden te overbruggen.

3. Het lijkt ons nuttig dat ook de lokale economie afgevaardigd wordt naar de wekelijkse werfvergaderingen.

4. De overheid moet ook transparantie creëren over het vervolgtraject van de werken op de steenwegen N35 en N43, ondermeer over de veilige herinrichting van het zwart punt rond de Dries (tweesprong Oudenaardse en Gaversesteenweg). Zo is het voor de stad vandaag niet duidelijk wanneer die werken zouden plaats vinden. Vermoedelijk pas in 2014. Een nieuw participatiemoment voor bewoners en handelaars lijkt ons bovendien aangewezen. Regelmatig overleg met de stad en de omliggende gemeenten lijkt ons een must.

5. Als werken om één of andere reden uitgesteld worden, moet er door het Vlaams gewest proactief gecommuniceerd worden. De werken op de E17 tussen Deinze en Kruishoutem moesten vorige zomer al worden uitgevoerd. Nu lopen die bijna een jaar vertraging op. Het is belangrijk dat de aanliggende gemeenten als eerste op de hoogte zouden zijn om daarop tijdig te kunnen anticiperen.

6. Parallel met de opmaak van het mobiliteitsplan, een bevoegdheid van de stad, loopt ook een Vlaamse streefbeeldstudie voor de N35 en de N43 met het oog op een grotere verkeersleefbaarheid langs deze secundaire wegen. Die moet ondermeer de vlotte doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van handelszaken beter op elkaar afstemmen. Open VLD pleit ervoor dat de beide studies, nu in oriëntatie – en startfase, gelijke tred zouden houden en dat de beide studiebureaus nauw zouden samenwerken om de mobiliteitsvisie van stad en Vlaams gewest unisono om te zetten in concrete ontwerpen en in een fasering die de draagkracht van Deinze naar leefbaarheid en budgettering weet te respecteren.

Tot slot, dat men van de vertraging gebruik maakt om de geplande werken ter hoogte van de Poort van de Prijkels sneller uit te voeren, is op zich nobel, maar men mag niet blind zijn voor de extra druk op de Oudenaardsesteenweg, waar momenteel ook gewerkt wordt ter hoogte van de ‘surfput. Een deel van het vrachtverkeer zal zich daarlangs een weg naar de Prijkels banen. Open VLD vraagt dat ook aan dit probleem de nodige aandacht wordt besteed.”

De Open VLD – fractieleden Norbert De Mey, Bruno Dh aenens, Annie Mervillie, Steven Van de Putte, Yannic Demeyer en Denijs Van de Weghe

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...