Budgetwijziging stad Deinze reactie GroenRood

GroenRood is niet tevreden met de antwoorden die ze kregen op hun vragen in de gemeenteraad van Deinze deze week, ook de communicatie naar de pers door Stad Deinze was volgens GroenRood niet volledig.

Budget in evenwicht door opname van leningen.

groen rood kinderopvang

Laura Baets: “ Het budget na de wijziging van oktober kent een positief resultaat op kasbasis. Het positief resultaat op kasbasis is het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven op zowel het exploitatie- als het investeringsbudget.  Het exploitatiebudget, de dagelijkse werking van een stadsbestuur, kent een batig saldo van 3.091.248€.  Het investeringsbudget heeft een negatief saldo van -16.568.143.  Samen zorgt dit voor een negatief saldo van -13.476.865.”

Annick Verstraete: “Gelukkig heeft het stadsbestuur de voorbije jaren een spaarpot opgebouwd van meer dan 11 miljoen euro.  Toch is deze spaarpot onvoldoende om tot een budget in evenwicht te komen, zeker omdat een deel van deze gelden geblokkeerd wordt voor het pensioenfonds. Wij stellen dan ook met verbazing vast dat het stadsbestuur de lening voor het administratief centrum ten bedrag van 14.257.242. nog dit jaar opneemt, terwijl de werken pas starten in 2014.  Die lening blijkt ook nodig te zijn om lopende projecten die zijn ingeschreven in het budget 2013 te financieren, omdat er dus geen andere centen voorhanden zijn.”

Dirk Stroobandt: “Het administratief centrum is slechts voor een bedrag van 1.465.440  ingeschreven in het budget 2013, omdat het maar over de start van het project gaat.  Iets meer dan 10% van het bedrag van de lening zal dus wel degelijk gebruikt worden voor het administratief centrum.  De kern van de zaak is dat de overige 90% van die lening, dat is bijna 13 miljoen euro,  wordt gebruikt om verschillende andere projecten te financieren.  Het gaat er ons niet over of deze projecten in 2013 of 2014 zullen gerealiseerd worden, maar wij trekken aan de alarmbel omdat de lening die is aangegaan voor het administratief centrum nu gebruikt wordt voor andere projecten.”

Peter Parmentier: “Samenvattend kunnen we stellen dat er begin 2014 gestart wordt met de bouwwerken, maar dat de spaarpot leeg is en het geld van de lening al opgesoupeerd is.  Met welke centen zal dit prestigeproject dan betaald worden?  En welke financiële ruimte blijft er nog over voor andere noodzakelijke investeringen? Is dit de truc van de meerderheid om een budget in evenwicht voor te leggen?  GroenRood trapt daar niet in!”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...