Laatste strohalm om huis van Thuyne te redden

GroenRood Deinze doet een ultieme poging om het bekende herenhuis op de markt van de (gedeeltelijke) sloop te vrijwaren. Het is een laatste mogelijkheid, binnenkort zal enkel één voorgevel van het gebouw overleven. Ze betrekken de provinciale en Vlaamse overheden bij hun ultieme poging.

Huis Van Thuyne

Peter Parmentier: ‘We hebben het dossier Huis Van Thuyne nog eens, vanaf de aankoop tot nu, heel grondig doorgenomen en enkele eigenaardigheden vastgesteld. We zochten ook raad bij enkele erfgoedkenners en luisterden naar hun objectief advies. Zij gaven ons de raad en de moed om toch nog een ultieme poging tot behoud te doen. Als er niets verandert zal het gebouw immers op de gevel na worden gesloopt. De kans is groot dat de gevel van het huis zal worden opgenomen in een appartementsgebouw met veel meer verdiepingen. Wij noemen dit geen behoud van het gebouw maar slechts een knipoog naar een vroeger gebouw. We blijven dromen van een volledige bescherming.

Annick Verstraete: ‘ De aankoop van het gebouw, zo’n 10 jaar geleden, gebeurde om het te behoeden van de sloop. De gemeenteraad en de gehele bevolking stonden achter deze beslissing. Het huis is immers één van de laatste getuigen uit een glorierijke tijd.  Het stadsbestuur en de gemeenteraad onderstreepten hun wil tot behoud met een aanvraag tot bescherming van het gebouw en men voorzag in de begroting ook geld voor een renovatie. Dat het gebouw nu toch bijna volledig zal gesloopt worden is een aanfluiting van de vorige gemeenteraadsbesluiten. We zullen dan ook bij de provinciale diensten de vraag stellen of hier wel sprake is van degelijk bestuur. Het argument dat het stadsbestuur een half miljoen kan verdienen aan de transactie maakt het alleen maar straffer. Een gebouw kopen om het te redden van de sloop en het 10 jaar later met een pak winst doorverkopen aan dezelfde of andere slopers is onbegrijpelijk.’

Eddy de Winter merkt op dat er in de Vlaamse administratie geen teken is terug te vinden van de beschermingsaanvraag, die door het stadsbestuur werd ingediend.. We contacteerden de betrokken diensten maar vonden geen antwoord op de vraag van het stadsbestuur. Dit op zich is heel eigenaardig, we hebben dan ook aan enkele Vlaamse parlementsleden gevraagd deze kwestie te onderzoeken.  Het stadsbestuur heeft in 2005 een aanvraag tot bescherming ingediend en de vraag opnieuw gesteld in 2008.  Wij willen nu een antwoord.

Dirk Stroobandt: ‘Na een vraag hierover in de gemeenteraad, hebben wij een kopie gekregen van de brieven die verstuurd zijn. We hebben nu  zelf een nieuwe aanvraag ingediend tot bescherming van het gebouw. Hiermee herhalen we de initiële vraag van het stadsbestuur. Elke Vlaming kan een vraag tot bescherming indienen. Onze vraag is al enkele weken geleden vertrokken en nu is het Agentschap Ruimtelijke -Ordening Vlaanderen een verslag aan het opstellen. Als deze instantie onze vraag, en dus ook de eerste wil van de gemeenteraad, volgt zal ze een vraag tot bescherming aan de minister voorleggen. We hebben er vertrouwen in dat de experts van het agentschap en minister Bourgois het unieke van dit herenhuis zal erkennen. Belangrijk is dat we naar een volumebescherming kunnen gaan waarbij het integrale gebouw als volume kan behouden blijven. Eventuele aanbouw kan wel, onder strikte voorwaarden, mogelijk blijven als dit de publieke bruikbaarheid ten goed komt. Het zijn cruciale dagen voor het Huis van Thuyne: definitieve redding of sloop. Samen met alle Deinzenaren duimen we…. ‘

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...