Vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd in Deinse Sociale Bouwmaatschappij

Naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag op 8 maart voeren de CD&V-vrouwen van Vrouw & Maatschappij (V&M) ieder jaar in maart actie voor een betere vertegenwoordiging van vrouwen op de belangrijkste niveaus van besluitvorming.

Vrouwen en mannen gelijk vertegenwoordigd in Deinse Sociale Bouwmaatschappij

Dit jaar focust V&M op de ongelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur van sociale huisvestingsmaatschappijen. Uit onderzoek blijkt immers dat in bijna zes op tien sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen, vrouwen nog steeds geen derde uitmaken van het totaal aantal leden in de raden van bestuur. Daarom besliste de vorige Vlaamse regering om vanaf 1 januari 2016 een quotum van minstens 30% vrouwen op te leggen in de raden van bestuur van sociale huisvestingsmaatschappijen. Op slechts enkele maanden van de deadline zijn amper 42 van de 100 huisvestingsmaatschappijen in regel, in liefst 58 maatschappijen zetelen nog steeds te weinig vrouwen.

De Deinse Sociale Bouwmaatschappij bereikt met 8 op de 16 vrouwen in de Raad van Bestuur echter een perfect evenwicht. V&M-voorzitster Karen Steyaert: “Vrouwen en mannen zijn gelijk vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van de Deinse Sociale Bouwmaatschappij. Ik wil de bouwmaatschappij en haar voorzitter dan ook van harte feliciteren met dit mooie resultaat.” Voorzitter Rutger De Reu “Ik ben tevreden dat onze bouwmaatschappij ook op dit vlak goeie cijfers kan voorleggen. Als voorzitter ben ik ervan overtuigd dat een evenwichtig samengestelde Raad van Bestuur onze dienstverlening alleen maar ten goede komt.”

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...