Provincie investeert sterk in fietspaden in Deinze

De provincie Oost-Vlaanderen staat bekend als fietsprovincie en heeft de aanleg van zogenaamde fietssnelwegen als één van haar belangrijkste prioriteiten. Deze snelwegen vormen de ruggengraat van het Oost-Vlaams Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Ook in Deinze investeert de provincie heel wat middelen voor de aanleg van fietspaden.

De provincieraad keurde op 17 juni jl.  opnieuw een belangrijk dossier goed voor het fietsroutenetwerk in Deinze. Deze keer gaat het om de aanleg van 2,5 km fietspad langs de linkeroever van het afleidingskanaal van de Leie, tussen de Meulebroekstraat (Deinze) en Weg aan de Vaart (Nevele). Maar daar stoppen de plannen voor Deinze niet.

Fietsers Deinze

Freija Dhondt, gemeente- en provincieraadslid sp.a: “De provincie wil ook investeren om het fietsverkeer langs de Vaart te verbinden met het centrum van Deinze. Het fietspad op de rechteroever van de Leie stopt nu kort voor de oude Leiearm ter hoogte van de Brielmeersen, maar er zijn plannen om dit door te trekken tot aan de onderdoorgang onder de N35 en het Antoon Van Paryspad om zo veilig naar het centrum van Deinze te fietsen.” Ook het Antoon Van Paryspad zelf zal wellicht kwaliteitsverbetering krijgen door de provincie.

Ook de aanleg van het langeafstandsfietspad langs de spoorweglijn L75 is in volle ontwikkeling. De Oost-Vlaamse Deputatie, met Peter Hertog (sp.a) als gedeputeerde voor mobiliteit, keurde recent het stukje fietspad Parijsestraat/Nazarethsesteenweg goed. “De investering van dit stuk fietspad gebeurt voorlopig nog met 100% aan provinciale middelen, dus zonder subsidie van het Vlaams Gewest.”, zegt Dhondt, “Tot op vandaag is het immers de N43 die door het Gewest als Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk wordt aangeduid en dus niet het fietspad langs de spoorlijn”. Nu het fietspad langs de lijn L75 door de provincie Oost-Vlaanderen werd aangeduid als fietssnelweg is het Vlaams Gewest wel akkoord om het Fietsroutenetwerk te verleggen naar de spoorlijn, waardoor de provincie 40% subsidie zou kunnen krijgen voor toekomstige investeringen.

Op het grondgebied van Deinze is het belangrijkste knelpunt voor de fietssnelweg langs de spoorweglijn het gedeelte waarbij de kruising wordt gemaakt met de N35 ter hoogte van de Volhardingslaan. Wellicht zal daar geopteerd worden voor een fietsbrug die naast de spoorwegbrug loopt. De provincie Oost-Vlaanderen zit voor deze plannen samen met Infrabel en het Vlaamse Gewest om te onderzoeken hoe dit project best vorm krijgt. “Er wordt intussen wel werk gemaakt van alle andere deelprojecten (zoals bv. de aansluiting Bokstraat-Kerkhof Deinze en Karmstraat-Beekstraat-Karrestraat) langs deze lijn. De provincie heeft alvast de intentie om deze deelprojecten in 2016 te realiseren”, sluit Dhondt af.

Vrijwilligers met een passie voor #Deinze

Wil je mee helpen aan dit vrijwilligersinitiatief contacteer ons en maak ook deel uit van deze gekke bende!

Dit vind je misschien ook leuk...